.

От много, много отдалеч

 ще идвам винаги докато мога,

 Но някой ден, краката ми, щом не издържат.

 Ще допълзя на лакти и колене,

 за да ти кажа, че на този свят

 обичам само, само теб.

От много, много отдалеч

 ще пея винаги докато мога,

 но някой ден, щом моят глас не издържи

 аз ще изпратя славей вместо мене,

 за да ти каже, че на този свят

 обичам само, само теб.

От много, много отдалеч

 ще бъда винаги докато мога,

 но някой ден…

Сърцето ми щом се взриви

 ще ви прегърна с другия до тебе,

 за да ви кажа, че на този свят

 съм имал много малко време.

От много, много отдалеч

 ще пея винаги докато мога,

 но някой ден, щом моят глас не издържи

 аз ще изпратя славей вместо мене,

 за да ти каже, че на този свят

 обичам само, само теб.