.

Неотдавна в групова терапия на двойки чух един от участниците да казва, че „целта и функцията“ на жена му е да поддържа къщата и да го храни.

Аз бях ужасен от неговия мъжки шовинизъм.

Мислех си, че мога да демонстрирам погрешността на това мнение, като попитам другите участници как възприемат целта и функциите на своите съпруги и съпрузи.

За мен беше ужасно да чуя и останалите шест мъже и жени да дават подобни отговори.

Всички те дефинираха своите съпрузи в пълна зависимост от себе си, не разбираха, че техните партньори може да имат собствено съществуване, отделно от тях и от брака им.

„Боже мой! – възкликнах аз. – Не е чудно тогава, че всички вие имате проблеми в браковете си и ще продължите да ги имате, докато не осъзнаете, че всеки има своя собствена съдба“.

Групата се смръзна и сконфузи от това мое изказване.

Чистият комунизъм например развива философия, която по същество не е особено различна от тази на споменатите двойки, а именно, че целта и функциите на индивида са да служи на връзката, групата, колектива и обществото.

Само съдбата на държавата е от някакво значение, съдбата на личността няма стойност.

Чистият капитализъм, от друга страна, е пристрастен към съдбата на отделния човек дори когато е в ущърб на връзката, групата, колектива и обществото.

Вдовици и сираци могат да страдат, но това няма да попречи на частния собственик да се наслади на плодовете на своята лична предприемчивост.

За всеки проницателен ум е ясно, че такива разрешения на проблема за самостоятелността в човешките отношения не могат да имат успех.

Има взаимна зависимост между здравето на личността и здравето на обществото.