.

Откакто се е родил и докато си замине, човек непрестанно трябва да решава въпроса за връзките и отношенията си към хората.

Смисълът на живота се състои в това да намериш този, който те обича и който ти обичаш.

Всяка любов, която не трае дълго време, е резултат на животинско състояние, на неустойчивостта на човека, на змията в него.

За да живеят добре, жената трябва да счита мъжа си даровит, гениален човек, но и мъжът трябва да счита жена си гениална. Престанат ли да се считат гениални, техният живот се разваля.

Днес на сцената излиза жената, която трябва да възпита мъжа. Досега жената е възпитавана – с цел да развие нежност и мекота на характера си. За тази цел природата й възлага задача да стане майка, да ражда деца и да ги възпитава. Така тя минава през страдания и се облагородява. Едва сега мъжът излиза на сцената. Той приготвя материал за работа. Бъдещето е на жената, тя ще възпитава мъжа, но не както сега. Днес тя нарича мъжа си простак, дървеняк. Така не се възпитава. Има нов начин за възпитание. Казвам: жената трябва да спаси света.

Жената трябва да се проникне от една основна идея – да прилага любовта. И да се ръководи от следното правило в живота си: да не се свързва с лош мъж. Колкото и да обещава мъжът, че ще се поправи, не се поддавайте на това обещание. Първо да се поправи, тогава се свързвайте. Не се лъжете от мисълта, че като се ожените, мъжът ще се поправи. Женитбата не може да поправи мъжа. Тогава всичко е свършено.

Съвременните моми и момци се женят, за да се осигурят. Господ не ви е пратил на света да се осигурявате, пратил ви е да се учите.

Жената не трябва да стане паразит на гърба на мъжа. Тя не трябва да стане от тези, мъхообразните, да се залепи на гърба на един предмет и да смуче. 

Жена, която иска да я осигури мъжът й, е последната изменница на света. Няма нищо по-скверно от това – жени, които се женят с цел мъжете им да ги осигурят. 

Не си поставяйте за задача да възпитавате един мъж или една жена. Единственото нещо, което не може да се възпитава, това е жената. Единственото нещо, което не може да се възпитава, това е мъжът. Тъй щото дойде ли до мъжа и жената, не ги възпитавайте, оставете ги такива, каквито Господ ги е създал. Ако искате да ви е мирна главата, не ги възпитавайте. Нека мъжът се проявява такъв, какъвто си е, нека жената се проявява такава, каквато си е. Ако искате да възпитавате мъжа и жената по нов начин, да ги измените, те ще станат два пъти по-лоши, отколкото са сега.

Ако мъжът иска да живее добре с жена си, нека я остави свободна, да се проявява като самостоятелен човек, а не да изпълнява чужда воля и чужди предписания… Ако мъжът е недоволен от жена си, че не върви по неговите лични изисквания, той е на крив път.

Човек може да те обича, докато му даваш свобода!

Децата се узаконяват по причина на Любовта на майката и на бащата към тях. Всяко дете, което не е родено по Любов, се счита за незаконнородено. Вън от Любовта нещата са незаконни.

Помнете: гений, велик човек не може да се роди от проста и глупава майка. Само интелигентна и умна майка може да роди гениален син или гениална дъщеря. Бащата може да е посредствен човек, но майката трябва да е умна и интелигентна. Това показва, че бащата по-мъчно предава своята интелигентност на децата от майката. Той може да предаде своята интелигентност само ако майката е интелигентна. Като се събере интелигентността на двамата, ще се създаде нещо добро.