.

ИЗЦЕЛЕНИЕТО СЕ СЛУЧВА, КОГАТО ОТСТЪПИМ НАСТРАНИ.

Оставете хората да минават през каквото трябва да минат в момента!

Те са уморени и искат да си починат. Изтощени са от борбата, от претенцията и от лъжите, от задължението да държат всичко под контрол и да задържат всичко заедно, и да поддържат всичко на ниво. Големи вълни на енергия в момента се освобождават през тялото им.

Останете присъстващи при тях. Вълни от тъга, безнадеждност, страх, срам и вина се надигат сега.

Нека енергиите се издигнат, нека цялото им тяло вибрира и се разклаща, и трепери, ако трябва, нека стенат, крещят, реват, да се смеят, да плачат, да се насерат, ако трябва.

Предложете им единствено най-големия подарък от всички: вашето безстрашно присъствие. Останете с тях при всеки дъх, всяко движение, във всеки един момент.

Дръжте ръцете им, но не се опитвайте да ги оправяте, да ги промените, да ги спрете да преживяват това, което изпитват, или да им давате прибързани отговори.

Ако ви стане неудобно или почувствате, че искате да се втурнете да ги „лекувате“ или да ги „спасите“, да ги „поправите“ или да им попречите да чувстват това, което те се чувстват, да направите всичко, което е „добре“ за тях, признайте си – това е вашата нужда, вашият дискомфорт, вашият страх, не техният.

Не ги третирайте като жертва или като неспособни.

Не ги бъркайте с онези, които вие смятате, че са.

Почитайте силата, която се движи в тях, потвърдете тяхното преживяване напълно.

Доверете се на непредвидимата интелигентност на изцелението и знайте, че техните „симптоми“ може да се влошат, преди да стигнат до подобряване, енергията може да стане по-интензивна, преди да спадне надолу.

Това, което сега изглежда като хаос и разпадане, може в действителност да е необходимото освобождаване и интелигентната реорганизация на блокираната система.

Понякога сърцата ни трябва да бъдат разбити, за да се отворят широко, така че да са в състояние да поберат повече живот, по-силна любов.

Нека топлото ви присъствие напомня на вашия приятел за собственото му топло присъствие, така стабилно, така безстрашно, толкова свободно, толкова дълбоко вкоренено, заземено, тук.

Знайте, че такива, каквито те наистина са, те не могат да бъдат разбити дори и от най-интензивните енергии и не могат да бъдат поправени, а животът никога не прави грешки, дори когато целият изглежда като грешка.

Любовта е всичко, което има значение.

Дъждът вали, звездите избухват в тишината някъде в необятността на пространството и тук, на тази малка планета, наречена Земя, понякога се срещаме и се държим един друг.

„Свещените мечти“