.

Когато ме налегне отчаяние, си припомням, че в цялата досегашна история пътят на истината и любовта винаги е побеждавал. Имало е тирани и човекоубийци, които за известно време са изглеждали непобедими. Но накрая те винаги пропадат. Мислете за това, винаги.

Нищо не ме натъжава толкова много в живота, колкото закоравелите сърца на образованите хора.

Няма да позволя на когото и да било да гази ума ми с мръсните си нозе.

Най-великата способност на човеците не е да променят света, а да променят себе си.

Не е мъдро да си прекалено лековерен към чуждата мъдрост. Разумно е да си припомняш, че най-силните могат да повехнат, а мъдрите — да грешат.

Рационалистите са забележителни същества. Рационализмът е грозно чудовище, когато си приписва всемогъщество. Приписването на всемогъщество на логиката е лошо като идолопоклонничеството — понеже води до преклонение пред дънери и камъни, смятани за Бог.

Има по-горен съд от съдилищата на държавата и това е съдът на съвестта. Той е по-горна инстанция от всички други съдилища.

По-добре е по всяко време да стоиш изправен с пукната и овързана глава, отколкото да пълзиш в краката на някого, за да запазиш главата си.

Богатите не могат да трупат богатство без съучастието на бедните в обществото.

Права, които не произтичат от добре изпълнен дълг, не са заслужени.

Корените на насилието: Богатство без работа, забавления без съзнание, знание без вяра, търговия без морал, наука без човечност, преклонение без готовност за саможертва, политика без принципи.

Каквото и да правиш, може да ти изглежда обречено, но е изключително важно да го направиш.

Действията, не плодовете на делата, са важни. Трябва да направите правилното нещо. То може да не е по силите ви, може да не е и точното време — да се получи плод. Но това не означава, че трябва да спрете да правите правилното нещо. Никога не можете да знаете, какви ще са резултатите от вашето дело. Но, ако не направите нещо, няма да има резултат.

Мълчанието се превръща в страхливост, когато обстоятелствата изискват да се каже цялата истина и да се действа според нея.

Нека първата ни работа всяка сутрин да е решението за следния план за деня: Няма да се страхувам от никого на Земята. Ще се боя само от Бога. Няма да причиня злина на никого. Няма да съучаствам на нечия несправедливост. Ще покоря неистините с истина. А в сражението с неистината съм готов на всяко страдание.

Вярата трябва да се подсили със знания. Когато тя стане сляпа — умира.

Никакви човешки думи не могат да изминат разстоянието, което се взима и от най-тихия глас на съвестта.

Властта е два вида. Едната се постига чрез страх от наказания, а другата — чрез делата на любовта. Властта, основана на любов, е хиляда пъти по-ефективна и по-трайна от онази, постигната посредством страх от репресии.

Дали човечеството ще следва съзнателно закона на любовта, не знам. Но това не ме смущава. Този закон ще си работи, точно както работи законът за гравитацията, все едно дали го приемаме или не.

Когато говорим за съвест, законите на мнозинството нямат място.