Как се нарича водата?

Като заходи слънцето и му угасне заревото, налей вода в един съд. Съдът трябва да събира толкоз вода, колкото изпиваш за един ден.

Може да е купа или тенджера. Пластмаса да не е. Съдът да е широк, да може, като надникнеш в него да се огледаш във водата като в огледало.

Като си налейш водата изнеси я навън на балкона или на двора. Приседни си удобно. Хвани съда с две ръце и мирни малко. Притихни. Остави водата да те усети. Подишай с нея. Постойте си така поне 5 минути. Поздрави я кажи името си и откъде си. На глас!

Помни,че туй е наричане, а не намисляне! Магията му има глас само така хваща.

Ето сега ти като поздравиш водата ще и речеш: Аз съм Райна и съм българка!

Тъй водата, ще знае коя си и къде ти е коренчето, че да се свърже с него. Сега вече се знаете, туй вече е твойта вода. Постойте си още малко заедно, остави съда навън и се прибери. Нека водата ти остане няколко часа под небето да се измълчи и очисти.

В полунощ пак излез при нея. Тогаз силата и е най- голяма. Хвани пак съда с две ръце. Сега си затвори очите. А сега помисли! Кое е туй нещо, дето ако стане, ще ти донесе нова сила и радост. Не бързай! Опитай да чуеш оня глас, дето иде най-отвътре, в твойта душа. Изчакай го да се избистри…

Ха сега го изречи на глас на водата. Ясно и силно! Искам силата си, за да… срещна, постигна, намеря, простя, дочакам…. Кой, кого какво точно. Говори ясно и честно. Не се моли, а искай. После пак притихни.

И пак си постойте двете с водата. Сега опитай да видиш как ще ти изглежда животът, когато точно тез речени неща се сбъднат. Отвори очи и се огледай във водата… Като си готова и ти стане едно спокойно на душата, завърши на глас:

НЕКА РЕЧЕНОТО МИ ДА БЪДЕ СТОРЕНО!

После покрий водата с бяла кърпа и се прибери. Остави водата цяла нощ да поеме реченото. Заранта, като се събудиш, първо иди при водата. Умий си очите с нея, после кротко отпий. Усети нейния дар с цялата си душа. Склони чело пред водата да й Благодариш. Пий от нея през целия ден.

И помни – Никога няма да наричаш водата за друг човек. Не посягай на пътя на никого, дори с Обич. Ако искаш да му помогнеш, разкажи му за водата и за магията. Нека сам да избере дали да го стори.

Из “ Стопанката на Господ“