.

Когато застанем пред един друг човек и започнем да градим безкрайно сложните си взаимоотношения, ние трябва да помним: областта на съзнателния духовен живот е нещо, при което следва да има пълно разбирателство между един човек и друг човек.

Здравият душевен живот се изразява именно в това: той носи в себе си копнежа, надеждата, че действително можем да постигнем разбирателство с другите хора по основните въпроси на духовния живот.

И колко нездравословен е онзи душевен живот, при който някой изгубва надеждата, че би могъл да се разбере с другите хора по въпросите на познанието, по въпросите на съзнателния духовен живот.

Напротив, ние опознаваме волевия елемент и всичко, което лежи в подсъзнанието като нещо, в което – ако го срещнем при една или друга личност – изобщо не бива да се намесваме, а да се отнасяме към него като към най-съкровеното и свято убежище на другия човек.

Нека само да помислим какво неприятно чувство изпитваме, когато – в условията на нормалния и здрав душевен живот – волята на другия човек бива потъпквана.

Ясно е, че пред нас се открива не само една неестетична гледка, но и една морално недопустима гледка, когато чрез „хипноза“ у някого се постига насилствено заличаване на съзнателния душевен живот; когато чрез волята на една личност се упражнява директно въздействие върху волята на друга личност.

Единственото здравословно положение е, когато всяко въздействие върху волята на другия човек се осъществява само по пътя на познанието.

Познанието означава нещо, чрез което една душа може да се разбира с друга душа.

Това, което една душа иска, трябва най-напред да бъде пренесено в областта на познанието, и едва тогава – чрез обиколния път на познанието – да се намеси във волята на друга душа.

Ето до какво се свежда здравият душевен живот, и всяко насилствено въздействие на една воля върху друга оставя крайно неприятно впечатление у всеки човек.

Рудолф Щайнер е австрийски философ и езотерик, основател на течението Антропософия /духовната еволюция на човека/, повлияно най-вече от Теософията и в различни степени от Розенкройцерството, Гностицизма, както и Идеализма.

В антропософските си изследвания успешно съчетава вярата си в християнството и реинкарнацията, като повече можете да научите от книгата си „От Исус към Христос“.