.

Всички знаем, че Жул Верн е считан за „баща“ на научната фантастика. Още от най-ранни детски години сме обикаляли с него света за 80 дни, пътували сме до центъра на Земята и сме се вълнували от приключенията на капитан Немо.

Той е сред най-четените романисти, превеждан на 148 езика според статистиката на ЮНЕСКО. Автор е на пиеси, либрета за оперети, разкази и на 65 романа.

Жул Верн предвижда много научни постижения, включително пътуване в Космоса, пътуване под вода, управляеми ракети. Неговата напълно реализирала се фантастика представлява стартова площадка за грандиозното развитие на научната фантастика през 20 век.

Такова е човешкото сърце. Необходимостта да създаде нещо трайно, нещо, което да го надживее, е признак на превъзходството му над другите животни. Тази необходимост е създала господството му и тя го оправдава пред целия свят.

Всеки човек, превъзхождащ другите по интелект и нравствени качества, освен за своята воля и желания отговаря и за другите.

Ще дойде време, когато науката ще изпревари фантазията.

Всичко, което някой може да си представи, друг може да го направи.

Човекът ще измисля машини, докато те не го погълнат.

Можем да се противопоставяме на човешките закони, но сме безсилни пред законите на Природата.

Съзидателната сила на природата все още е по-голяма от разрушителната сила на човечеството.

Науката е пълна с грешки. Но грешки, които е полезно да правим, защото те малко по малко водят към истината.

Няма такива обстоятелства, при които човек да има право да посяга на свободата на себеподобните си.

За свободата си струва да се плати…

Работата е моя жизнена функция. Когато не работя, не чувствам в себе си никакъв живот.

Напълно естествено е един човек да се пожертва заради двама други. Това е математически вярно!

Когато сърцето се бори с разума, разумът рядко побеждава.

Хората, които се иронизират, винаги казват истината.

Миризмата е душата на цветето.

Морето е всичко. То покрива седем десети от земната повърхност. Дъхът му е чист и оздравителен. То е безкрайна пустиня, в която човек никога не е самотен, защото чувства пълнотата на живота от всички страни. Морето е вечно движение и любов, вечен живот.

По-добре тигър в равнината, отколкото змия във високата трева.

Голямо нещастие е да бъдеш сам, приятели. И трябва да разберете, че самотата бързо може да унищожи здравия разум.