.

Една синя птица има в сърцето ми, която
иска да излезе оттам,
но аз съм твърде силен за нея.

Хей, казвам й, стой си там вътре,
няма да позволя никой друг
да те види.

Една синя птица има в сърцето ми, която
иска да излезе оттам,
но аз я поливам с уиски и вдишвам
цигарен дим,
и курви, 
и бармани, 
и продавачи
така и никога не узнават,
че тя е там вътре.

Една синя птица има в сърцето ми, която
иска да излезе оттам,
но аз съм твърде силен за нея.

Хей, казвам й,
стой долу, нима искаш да ме объркаш?
Искаш да провалиш всичко?
Да изгърмиш продажбите на
книгите ми в Европа?

Една синя птица има в сърцето ми, която
иска да излезе оттам,
но аз съм твърде умен, пускам я само
понякога нощем,
когато всички останали спят.

Хей, казвам й, знам че си там,
затова недей да си
тъжна.

После я вкарвам обратно,
но тя пее по малко
там вътре, 
не съм я оставил съвсем
да умре
и заспиваме заедно 
просто така
с нашия 
таен пакт
и това е достатъчно хубаво 
за да накара един мъж
да заплаче, но аз
не плача, а
вие?