.

Нека започнем с изясняването на нещо важно, което без съмнение вече знаете: гордостта има своето положително измерение: за да бъдем достойни и уверени личности, вярващи в своите способности, ние трябва да поддържаме адекватно самочувствие.

От друга страна гордостта има и своята мрачна форма, грях, който повечето хора извършват понякога. Всички имаме моменти на шеметни успехи и слава, които са повод за гордост, но също и повод да превръщаме гордостта в оръжие или причина да унижаваме всички останали.

Гордостта ще ви накара да се почувствате силни, тя е бронята срещу вашите слабости и знамето за вашия успех, но ако си позволите да преминете границите, тя ще ви отдалечи от тези, които наистина ви обичат и ценят.

Сложната същност на гордостта

Има сфери в живота, в които гордостта е особено вредна, пример за такава са нашите романтични взаимоотношения.

Винаги когато нечие самолюбие премине границата на търпимостта, се зараждат проблеми, но най-голямата опасност възниква, когато гордостта достигне степента на арогантност.

Арогантният човек не носи отговорност за грешките си. Той вижда всичко според собствените си нужди, а не според нуждите на двойката. Арогантните хора са склонни да се чувстват като жертви, когато не получат признание дори за незначителните си постижения.

Какво стои зад прекалената гордост и арогантността?

Въпреки че може да ви изненада, под тази тежка броня на самодостатъчност и съвършенство има много недостатъци.

Ниското самочувствие е всъщност основната причина, провокираща арогантните хора да изтъкват постиженията си. Това е защитен механизъм, с който крият слабостите и неувереността си. Гордостта им е просто черупка и фин механизъм на самозаблуда.

Ако някой се съмнява в своята самодостатъчност и способности, той често ще показва превъзходството си и властта си над другите, за да не се усъмни никой в силата му и да не прозре истинските му нужди и съмнения.

Така в крайна сметка арогантните хора попадат в един много нездравословен порочен кръг. Те маскират страховете и неувереността си с арогантна гордост, която в крайна сметка ги разделя от другите и им носи самота, което подхранва горчивината им.

Гордостта обикновено генерира повече гордост и унищожава всичко положително

Често се случва следното: ако единият партньор действа гордо, много вероятно е другият, уморен от спорове и подценяване, да възприеме същия модел на поведение.

Подобни сценарии не водят до нищо добро и имат висока емоционална цена заради болката и негодуванието, които се натрупват в отношенията. Да страдаш от гордостта си и да не можеш да видиш собствената си рана е разрушителен процес.

Как можем правилно да управляваме гордостта?

В разумни граници гордостта е здравословна. Това е вътрешният глас, който ви цени, напомняйки ви за вашите постижения и вашите добродетели.

Здравословната гордост е важна за любовта ви към себе си, но винаги я управлявайте с юздите на смирението. Важно е да можете да виждате грешките и ограниченията си. Гордостта трябва да върви ръка за ръка с разбирането, приемането на другите и разбира се – със съпричастността.

И помнете, никога не губете вашето достойнство в моментите, в които животът изисква от вас да действате гордо.