.

ЖИВОТЪТ НИ Е КРАТЪК МИГ,
ДАРЕН ОТ БОГА НАШ ВЕЛИК!

Земният закон е твърде прост:
на земята тук човек е гост,
един се ражда, друг умира…

Препуска времето, не спира…
Един е сиромах последен,
животът му е труден, беден…

Друг живее радостен, честит
и с благата тукашни е сит.

Душата е една и съща,
дали колиба или къща
съдбата ѝ е отредила,
любов, когато е открила
в малките и простички неща,
тя се радва на света сега,
благодарна на небосвода
и на великата природа,
че дарен ѝ е за кратък срок
живот от всемогъщия Бог!

Знам, има смисъл битието,
тъй както и небитието…
Духът живее, общо взето,
на земята и на небето…

И трябва да е благодарен,
добър, щастлив и лъчезарен,
да блести като дъга след дъжд
и да вярва в Бога вездесъщ!

МОЯТА ВЯРА

Вярата ми в Бог е силата целебна…
В моя скъп живот вратичка е вълшебна…
Тя е вярна стъпка в правилна посока…
Възвишена тръпка и следа дълбока…

Съмнението е висока планина…
С огромна вяра я повдигам с рамена…
С вяра, казват, се помества и небето…
Вярата благословила е сърцето…

В живота-срок, накъдето да погледна,
вярата ми в Бог за мен е най-потребна…
С нея съм роден и съм вдъхнал първи лъх…
Всеки Божи ден вярвам… До последен дъх…

В безсмъртието на духа имам вяра…
Тази приказка в ума ми се повтаря…
И сърцето бие с този ритъм верен…
Само с вяра аз вървя щастлив, уверен…

Вярвам, че делата тука на земята
определят и съдбата на душата.
Вярвам, че доброто, любовта в човека
е Божествена спасителна пътека…

Благодаря, Боже, за всичко от душа!
Без Теб не може… Помогни да не греша!
Тука аз съм гост, а вярата ми земна
е светъл мост към небесната приемна…

ПЪТ КЪМ ЩАСТИЕТО

Щастието не е в излишъка,
а е по-скоро във въздишъка,
който по пътя стръмен и труден
изпуска човек, в живота влюбен…

Щастието е в труда, в борбата…
В болката на ръцете, краката…
И в усърдието на душата
да спечели с кръв и пот играта…

Щастието е в съпротивата…
В битката за залъка… В силата
на душата, мишците, гърдите…
И в пътуването до мечтите…

Щастието е в решението
да се трудиш за спасението!
Щастието е вдъхновение!
Заслужен дар и украшение!

ЛЮБОВТА Е ЖИВОТ, А ЖИВОТЪТ Е ЛЮБОВ!
КЪМ ЖИВОТА ПЪТ И БРОД Е БЕЗКРАЙНА ЛЮБОВ!

Любовта не е страх, а страхът не е любов…
Човекът освен прах е енергия любов…
А духът, който обича, бива обичан…
Кръвта ти изтича, но ти смело обичай…

Любовта е целувка, прегръдка и нежност…
Любовта е море от космична безбрежност…
Любовта е земя плодородна и мека…
Любовта е сърцето, туптящо в човека…

Любовта е в мечтата, която се рее…
Любовта в песента е… За Нея се пее…
Любовта е в живота, в делата, в радостта…
Любовта в младостта е, в зрелостта, в старостта…

Любовта е в жената, любовта е в мъжа…
Най-вече тя е в децата, които жужат
и правят живота щастливо стократен…
Любовта е в изгрева и залеза златен…

Любовта е в грижата и вниманието….
Любовта е в жеста, страстта, желанието…
Любовта е в порива на постъпките ни…
Любовта е в ръцете ни… И в стъпките ни…

Любовта е в приятелите, враговете…
Любовта е в топенето на ледовете…
Любовта е в примигването на звездите…
В отражението, в блясъка на очите…

Любовта е в живота преди, сега и след…
Любовта е във всяка буква, дума и ред…
Любовта е в началото, в средата и в края…
Любовта ни в кръвта е, в душата, в безкрая…