.

ТИШИНА

Тишината вали във прозореца

като бяла надежда до мен

и сред толкова стъпки на хора

чувам твоите стъпки да стенат.

И сърцето ти чувам да бие

над звезди и пътеки бездомни‚

ти не можеш от мен да се скриеш‚

да останеш единствено спомен.

Не е късно, помни не е късно,

да отвориш вратата внезапно

и раздялата с дъх да разпръснеш‚

и да върнем горещото лято.

Тишината вали във прозореца

като бяла надежда до мен

и сред толкова стъпки на хора

чувам твоите стъпки да стенат.

Тишина, тишина …
Само тя ми остана след теб.
Тишина, тишина …

Аз съм сам, без любов‚
търся твоята нежна ръка
Аз сам, без любов.

текст: Георги Начев                                                                                         музика: Димитър Ковачев

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ!