.

Три неща трябва да пожелаеш за теб и на другите – здраве, радост и добри приятели.

Три неща трябва да контролираш и овладяваш – темперамент, език, поведение.

Три неща трябва да култивираш – смелост, доброта и любов към околните.

Три неща трябва да дадеш – възможност на бедните, утеха на тъжните, похвала на този, който заслужава.

Три неща трябва да избягваш – жестокост, надменност и неблагодарност.

Три неща, на които да се възхищаваш – красотата на природата, на децата и на възрастните хора.

С вяра в доброто и в човешкото достойнство проф. Александър Чирков прие лекарската професия като истинско призвание, което носи през целия си живот с отговорност и удовлетворение.

Д-р Чирков извърши първата сърдечна трансплантация в България и на Балканите през 1986 г. Дълги години бе директор на болницата „Св. Екатерина“.

Той печели световна популярност и признателност за професионализма си в сферата на сърдечните болести, операции, трансплантации и заслужено заема своето почтено място сред най-големите имена в българската медицина.