Умира бавно този,

който не пътува,

който не слуша музика,

който не открива очарование в себе си.

Умира бавно този,

който разрушава себелюбието си,

който отказва помощта.

Умира бавно този,

който се превръща в роб на навика,

минавайки всеки ден по същите пътеки,

който не търси разнообразие,

не рискува да се облече в различен цвят

и не разговаря с непознати.

Умира бавно този,

който бяга от страстта и водовъртежа на чувствата,

които връщат блясъка в очите и спасяват тъжните сърца.

Умира бавно този,

който не променя живота си,

когато е недоволен от работата или любовта си,

който не рискува сигурното за неизвестното,

за да преследва една мечта,

който не решава поне веднъж в живота си

да избяга от мъдрите съвети…

ЖИВЕЙ ДНЕС!

РИСКУВАЙ ДНЕС!

ДЕЙСТВАЙ ДНЕС!

Не се оставяй да умираш бавно!

Не се лишавай от това да си щастлив!

автор: Марта Медейрос