.

ФАКТ: ТИ ИЗБИРАШ СВОЯТА ГЛЕДНА ТОЧКА

Няма ли да е чудесно да контролираш положението в един свят, в който толкова много хора се чувстват безсилни?

Вече го правиш – или можеш да го правиш, ако разбереш същността на гледната точка и се възползваш от възможностите, които предоставя.

Гледната ти точка е само твоя. Ти я притежаваш. Никой не може да я промени без твоето съгласие. Всеки човек се ражда със свободна воля. ТИ можеш да ИЗБЕРЕШ своята перспектива.

Докато някои виждат дадено обстоятелство като край на пътя си, ти можеш да вземеш решение то да бъде само началото.

Несъмнено си чувал, че гледната точка на всеки човек е определена от неговата действителност, и в много случаи това е самата истина.

От друга страна, ако искаш да си богат и влиятелен, на всяка цена трябва да разбереш разликата между възприемане и гледна точка.

Възприятието – начинът, по който се оценява дадена ситуация – означава как човек преценява фактите в определен момент.

От друга страна, гледната точка е свързана с оценката на фактите във въпросния момент предвид крайната цел, която всеки си е поставил.

Възприятието се отнася до действителността такава, каквато е.

Гледната точка е свързана със способността ни да управляваме всичко, което ще се случи в бъдеще, според интерпретацията на съществуващото положение.

Чрез възприятието се стига до правилно разбиране на определена случка в определен момент, но само по себе си (използвано без правилна гледна точка) то може да доведе до цинизъм и безнадеждност.

Само чрез добавянето на точна перспектива към нашето възприемане на събитията ще можем в действителност да стигнем там, където искаме да отидем.

Всъщност тъкмо затова твоето възприятие и твоята гледна точка по отношение на нещо почти никога не бива да са еднакви.

Да си представим, че възприемаш някаква ситуация като „най-лошото, което можеше да се случи”. Ако допуснеш перспективата ти да съвпадне с възприятието, ще позволиш тя да определи (и да ограничи) бъдещето ти.

Ето защо не е изненадващо, че като рухнеш психически, като се тръшкаш и не предприемаш нищо, позволяваш на гледната си точка непрекъснато да твърди, че има право.

Всъщност възприятието ти е било абсолютно точно и без нова гледна точка, действително случилото се би било най-лошото в живота ти.

Разбира се, когато най-лошото се случи, можеш да избереш и друга гледна точка: да загърбиш миналото и да продължиш напред. Можеш да използваш катастрофата в живота си като ценен урок, който ще ти служи в бъдеще.

Можеш да превключиш на друга скорост и да започнеш от нулата, прилагайки нови методи, благодарен за рядката възможност да знаеш предварително какво може да се провали, ако същата ситуация възникне отново.

Ще разполагаш с повече свободно време, което можеш да използваш за четене и за размисъл. После ще използваш натрупаните познания за уверено съставяне на планове за ново бъдеще, което иначе нямаше да е пред теб.

На този етап вече си даваш сметка, че изборът на гледна точка ти дава възможност да сътвориш своя реалност. И каква е тя? Че най-лошото, което би могло да се случи, сега е всъщност НАЙ-ДОБРОТО.

Изборът на гледна точка ще ти помогне да прозреш разликата между това, което „може да свърши работа”, и онова, което е НАЙ-ДОБРО.

Една от най-ценните поуки, които ще си извадиш, е, че тези две понятия рядко съвпадат.

В кризисни моменти повечето хора толкова отчаяно търсят отговор, че са готови да приемат всякакъв, без да преценят дали подхожда на дадената ситуация и на дадения момент.

Изборът и решенията на интелигентните хора обикновено действат положително. По определен начин и до известна степен. Обаче НАЙ-ДОБРИТЕ отговори често зависят от избора на точния момент.

В допълнение на казаното досега, настоявам да обърнете внимание колко често интелигентните хора събират факти и вземат решения въз основа на тях. Всъщност повечето хора постъпват така, защото този метод дава положителни резултати (по определен начин и до известна степен).

Сравнете тези действия с начина, по който умните хора се справят с подобни ситуации. Веднага ще забележите, че те също събират фактите, но вместо да вземат решение, основано само на тях, тепърва ги анализират и ги съчетават със „здравословна доза” перспектива.

Перспективата им дава възможност да изберат НАЙ-ДОБРИЯ подход и да го приложат в най-подходящия момент.

Подходящата гледна точка към дадена ситуация действа успокояващо.

Спокойствието води до логично мислене.

Логичното мислене ражда идеи и помага да осъзнаем разликата между проблемните области и възможностите. То помага и за определяне на най-подходящия момент за действие.

Всичко, казано дотук, ще те отведе до отговора, който със сигурност ще прецениш като НАЙ-ДОБРИЯ.

САМО ГЛЕДНАТА ТОЧКА МОЖЕ КОРЕННО ДА ПРОМЕНИ РЕЗУЛТАТИТЕ, БЕЗ ДА ПРОМЕНЯ ФАКТИТЕ.

Анди Андрюс, „Малките неща“