.

ЛЮБОВТА Е БЕЗРАЗСЪДНА

Любовта е безразсъдна, неразумна.
Разумът търси изгода.

Любовта връхлита силно,
поглъщаща, нестихваща.

И още, насред страданието, любовта
действа като воденичен камък –
пряма и с твърда повърхност.

Умряла за себе-интереса
тя рискува всичко
и нищо не очаква.

Любовта проиграва всеки дар
от Бога даден.

Без причина Бог ти даде Същество,
без причина обратно го върни.

Да проиграеш себе си
е отвъд всяка религия.

Религията търси милост и благословия,
но тези, които проиграват и това,
са божи любимци,
понеже не подлагат Бог на изпит,
и не хлопат на портата
на загуба или печалба.

КОРЕН, РЕКА, ОГЪН, МОРЕ

Един човек се скиташе по пладне
през пазара
със свещ в ръката си запалена,
целият в екстаз!

“Хей!” – провикна се някой продавач –
“Шега ли е това? Кой търсиш?”

“Някой, който диша Хуу –
божествения дъх.”

“Е, тогава има много,
от които да избираш.”

“Но аз търся този,
който може да е разгневен
и с желания изпълнен,
но и да е истински човек
в същия момент.”

“Рядко нещо! Но може би
търсиш между клоните това,
което само в корените се намира.”

Река има една,
която движи тези воденични камъни.

Човешката воля е чиста илюзия.

Тези, които горди са
със своите решения
са най-сурови от суровите!

Вижте как врят мислите-котли
и после в огъня, долу погледнете.

Бог каза на Йов:
“Ти цениш своето търпение.
Знай, че аз с него те дарих.”

Не се увличай във въртенето на колелото.
Обърни глава и взри се в реката.

Ти казваш:
“Но аз вече гледам натам!” – …

Има няколко знака,
които издават очите,
що виждат целия път до океана.

Объркването е един от тях.

Тези, които
пяната и отломките проучват,
от някое корабокрушение,
близо до брега,
имат свои цели,
и нашироко могат да ги обяснят.

Тези, които гледат морето,
превръщат се в него
и не могат да говорят за това.

Песни на желания се чуват на брега
и гневни празнословия –
танцът сложен
на езика на личността.

Но във вълните и под тях
няма желание, ни лицемерие.

Само любов,
що оформя и разгръща.

из „Стани огледало“, Мевляна Джелаледин Руми

Превод: Здравко Станев

изображения: Margaret C. Cook