.

Първото правило, което трябва да прилагате в отношенията си с хората, е да намирате във всеки човек по една добра черта – най-силната, която го отличава от всички хора.

Търсете доброто в човека и не се страхувайте. Щом държите доброто в съзнанието си, той ще бъде винаги добре разположен към вас. Свържете ли се с лоша черта на човека, вие го настройвате против себе си и го правите ваш неприятел.

Ако срещнете на пътя си неразумен човек, не му отговаряйте според безумието му. Ако срещнете глупав, не му говорете нищо. На глупавия и безумния можете да говорите мислено.

На другите да бъде добре – тогава и на мен ще бъде добре. Това е максимата, с която човек ще преодолее много мъчнотии.

Питате какво трябва да правите, за да ви обичат хората. Правете това, което прави Слънцето – давайте!

Който обича, всякога дава; който не обича, взима. По това ще познаете кой ви обича и кой не ви обича.

Да обичаш и да те обичат – в това е смисълът на живота.

Свободата на човек зависи от доброто, което прави.

Щастието зависи от ума, сърцето и волята на човек.

Ако искате да имате сила в света, най-напред станете господари на себе си и не бързайте да подчинявате хората. Ако станете господари на себе си, много хора ще ви последват.

Лошото се заражда най-напред в сърцето, после в ума и най-после се реализира във волята.

Не се събирайте с хора, които имат отрицателни мисли.

Когато говориш зле за хората, подхранваш зло в себе си. Подхранваш ли злото, ти ще опиташ горчивината му.

Не изнасяйте лошата страна на човека. По-добре е да кажете доброто, отколкото лошото. Изнасяйте винаги добрата страна на когото и да е.

Какво струва на човек да въздържи езика си от лоши думи, ума си от лоши мисли, сърцето си от лоши чувства? Въздържи ли се от лошото, от злото, той ще бъде щастлив.

Всеки ден извършвай по едно добро. Всеки ден казвай на някого по една блага дума.

Доброто е магия, с която човек превръща отрицателните сили в положителни. Закон е: когато имаш препятствия, мъчнотии или тежка болест, направи една жертва и те ще се отстранят.

Да се занимаваш с недъзите на хората е опасна зараза. Пиянството е нечистота. Одумването, критикуването, съмнението, подозрението, лакомията, завистта, лъжата и ред още пороци са нечистота.

Добрият човек дава и не мисли какво е дал, кому е дал, защо е дал, заслужено ли е дал.

Смисълът на живота се състои в това да намериш онзи, който те обича, и когото ти да обичаш.

Любов, която не може да издържи на всички изпитания в живота, не е истинска любов.

Щом двама души се обичат, никой не може да им направи зло.

Когато обичаш едно същество, макар то да е далеч, твоята любов ще го закриля, подкрепя и огражда.

Ако не сме щастливи, грешката е вътре в нас.

Всеки, който се е опитал да изправи един лош човек, сам е станал лош.

Знанието се превръща в сила, когато се прилага.

Всички искаме светът да се оправи отвън. Светът вътре във вас трябва да се оправи.

Ако има дори един човек, с който не сте се примирили, той ще бъде спънка за вас.

На превзет човек съвети не давай. На хитър човек услуга не прави. На зъл – дума не казвай.

От човек двуличен се пази. От твърдоглав, упорит, горделив и тщеславен стой настрана.

Вълка овца да направиш не се труди, защото е вън от границите на твоята възможност.

Не взимайте повече, отколкото ви трябва. Не давайте повече, отколкото е нужно.

Ние бихме били нещастни, ако се реализират всичките ни желания.

Подреждайки около себе си, подреждаш вътре в себе си.

Съвременните хора се оплакват, че нямат големи постижения, че нямат успех в работата си. Защо нямат успех? Защото те очакват повече от другите, отколкото от себе си.

Вие може да постигнете какъвто и да е успех, ако имате една силна концентрирана мисъл. Концентрирана мисъл имате, когато има нещо, върху което най-силно мислите. Трябва да знаете силата на мисълта.

Докато живеем всеки за себе си, не можем да имаме успех.

Успех е да вървиш по един път дето няма никакви препятствия, никъде няма да се блъскаш. Щом се блъскаш, успех няма, понеже харчиш повече енергия.

За да има успех в живота си, човек трябва да притежава следните качества: такт, твърдост, наблюдателност, разсъдливост, интуиция. Има ли тези качества, каквато работа започне, той ще има добри резултати.

Пропиляното време разваля живота.

Не занимавайте хората с едно и също нещо. Еднообразието действа убийствено.

Никога не допускайте някой да се меси във вашата работа. Нито вие се месете в работата и свободата на другите.

Не се занимaвайте с личния живот на хората. Видите ли, че двама души се карат, не ги съдете, не се ровете в причината на техния спор. Не се интересувайте от това кой как живее, как се облича, как се храни. Да се занимавате с живота на другите, преди да сте изправили себе си, това е губене на време.

Всеки да контролира себе си и да не обръща внимание на другите. Човек, който се занимава с чуждите погрешки, ще направи същите.

Някой казва: “Не мога да го понасям този човек.” и не подозира, че разрушава този, когото мрази, но разрушава и себе си едновременно.

Колкото повече любов даваш на лошия човек, толкова по-лош става той. Не давай условия на злото да се развива.

Излъже ли човек, непременно ще го сполети нещо: или ще падне, или ще се разболее, или отвън някой ще му причини някаква неприятност.

Малките лъжи са по-опасни. Големите лъжи всеки ги вижда и не могат да се скрият.

Някой е сгрешил. Няма да го обвинявам, а ще му помогна както се помага на болен човек.

Не говорете излишни работи. Не мислете излишни работи. Не чувствайте излишни работи. Не действайте излишно. Това е красивото в живота.

Силният човек не се оплаква и не се оправдава.

Нито обиждай, нито се обиждай! Умният не се обижда.

Някой казал нещо лошо по ваш адрес – не се тревожете. Вашият мир струва много повече от това, което е казал някой. Изреченото от него е за негова сметка.

За каквото човек мисли, такъв става.

Някой от вас говорят много – това е една слабост. Други говорят малко – това е друга слабост. Човек трябва да говори умерено.

Никога не говорете в отрицателна форма: “Не прави това, не прави зло!”. Казвайте: “Прави добро!”. Вместо думите “Не лъжи!”, кажете: “Говори истината!”. Колкото по-малко говорите за отрицателните неща, толкова по-добре. Трябва да говорите за положителното.

Всеки, който не може да се примири със своя неприятел, е глупав, а който знае и как може да се примири, е умен.

Искате ли да знаете дали даден човек ви обича, спрете се в съзнанието си. Ако мисълта за този човек никога не изчезва от съзнанието ви, ще знаете, че той ви обича. Ако и вие не изчезвате от съзнанието му, и двамата се обичате.

Любовта дава живот. Мъдростта дава знание. Истината дава свобода. Животът дава радост. Знанието дава простор.

Ако имаш един човек, който да те обича, ти струваш повече от най-богатия цар. Ако имаш един човек, на когото във всички случаи да разчиташ, това е повече от всяко богатство.

Последвайте ЧЕТИЛИЩЕ в Телеграм: