.

РАЗДЯЛА

Как се случи това, не разбрахме.

Аз без тебе не мога да виждам

на небето безкрайното синьо.

Ти без мене не можеш да сещаш

на водата прохладния вкус.

Аз загубих очите си.

Ти загуби сърцето си.

Цял съм твой,

но на себе си вече не съм.

Ти си моя, но тебе те няма.

Как се случи това, не разбрахме.

Щом отново намеря очите си,

ще се върна при тебе.

Щом намериш сърцето си,

завърни се при мен.

И тогава ще бъдеш

като себе си, моя.

И тогава ще бъда

цял на себе си, твой.