Човешки съд

Не ме съдете твърде строго, моля,

защото моите обувки ще ви стягат,

защото ще ви трябва много воля,

щом чуете, че тук и там ви спрягат.

Ако можехте на мое място да сте.

Да, ама не сте. Затуй мълчете!

Не са ми нужни вашите преструвки –

не ми се клейте и не ме жалете.

Защото много други вече се заклеха

във вярност, братство и какво ли не,

сетне най-безмилостно отрекоха

приятел скъп, любим човек, дете.

А мен сте тръгнали да съдите жестоко,

задето се отказах да съм като тях.

На този свят реших да съм високо –

по-високо от човека, който бях!

Още от Анна Кръстанова можете да намерите на нейната ФБ страница:

Written by Anna //Анна Кръстанова//