.

Заложено е в инстинкта ни да избягваме страданието и да търсим начини да направим живота си по-лесен и приятен. Според психолозите обаче трудните моменти и травмите могат да имат дългосрочен положителен ефект върху нас и нашите възприятия.

Много хора, които преживяват тежки травми, след това са по-разумни, по-сериозни и силни. Възможно е да претърпят толкова голяма промяна, че животът им да се изпълни с много повече смисъл.

Емоционално и духовно израстване след травма

Според изследванията между половината и 1/3 от всички хора израстват емоционално и духовно след нещастно събитие като смърт на любим човек, сериозно заболяване, инцидент или развод.

С времето тяхната вътрешна сила се увеличава, стават по-уверени и изпитват по-голяма благодарност за всичко, което имат и хората, които познават.

Друга положителна промяна, която настъпва в тях е, че създават по-интимни и искрени връзки. Разширяват кръгозора си и имат ясна представа за важните неща в живота.

Психологическият термин за това състояние е „посттравматичен растеж“.

„Трансформация след тежко събитие“

Стийв Тейлър е психолог от 15 години. Той работи в университета „Leeds Beckett“. Фокусът в неговите проучвания пада най-вече върху друга, по-тежка форма на посттравматичен растеж, която експертът нарича „трансформация след драматично събитие“.

Понякога явлението се наблюдава при войници, затворници, които живеят в много тежки условия и често гладуват, или при хора, преминали през трудни периоди на зависимост, депресия, загуба на любим човек или сериозно заболяване.

Самите потърпевши споделят, че се чувстват, сякаш вече са други хора, с напълно различна идентичност. Те стават много по-осъзнати и силно вярват, че са щастливи. Виждат света такъв, какъвто е и умеят да откриват в него дребните радости. По-свързани са с околните и с природата.

Идентичността се променя

Тук е много важно да се отбележи, че трансформацията не е просто плод на религиозни вярвания. Процесът е по-скоро психологически и е свързан със загуба на старата идентичност и подмяната й с нова.

Според психолога Стийв Тейлър хората, преживели тежка травма, губят надеждите, мечтите, амбициите и притежанията си. Те спират да играят познатите им социални роли и изпадат от мястото, което са заемали в обществото. В този момент губят идентичността си.

Обикновено преживяването е болезнено, но при някои води до появата на ново Аз.

Базирайки се на опита си, според Тейлър такива дълбоки промени, настъпили в резултат на травмиращо събитие, остават за цял живот.

Ето защо той не смята, че феноменът се дължи на самозаблуда или дисоциация – ментален процес, при който човек се дистанцира от мислите, чувствата и спомените си.

Трансформацията след драматично събитие доказва, че сме много повече от устойчиви и имаме потенциал, за който не подозираме, докато не ни сполети нещастие или не попаднем в тежка криза.

Ако можем да я опишем с други думи, бихме могли да кажем, че травмите ни съкрушават и унищожават идентичността ни, но само за да дадем път на ново, по-силно, осъзнато и благодарно Аз. 

Източник: framar.bg

Последвайте ЧЕТИЛИЩЕ в Телеграм: