Джордж Гершуин се ражда с фамилното име Гершовиц, но семейството му го променя на Гершуин след като имигрират в САЩ.

Джордж е второто дете в семейството на дребен търговец-евреин, емигрант от Русия, който не може да се избави от материалните си затруднения, но въпреки това получава сравнително добро образование, по настояване на майка си.

Едва петнадесетгодишен става професионален музикант: постъпва в една музикална къща, където просвирва на клиентите нотите, които искат да си купят. Така той се запознава с множество танцови мелодии и песни и решава да се насочи към този вид изкуство.

Днес за него се говори като за онзи американски композитор, който „превръща джаза от улично момиче в почтена дама“. 

Гершуин съчетава принципите на симфонизма с елементи на класическия джаз. И действително, никой друг американски композитор не е успял да свърже характерните гласове на своята родина с постиженията в световната музика, както това е направил Гершуин в своята Рапсодия в синьо“, в операта Порги и Бес“ и в забележителните си лирични песни. Неговата „Рапсодия в синьо“ се смята за класическа в американския джаз.

Малко известно е, че Джордж Гершуин е и художник – той урежда изложба със собствени произведения. 

 

Отива си от тумор в мозъка само на 38 години. На 11 юли 1937 г. в Карнеги-хол се изпълнява Концертът за пиано и оркестър във фа мажор от Гершуин.

По време на втората част донасят на диригента бележка. Той съобщава на публиката „Прекратихме концерта, защото преди малко Джордж Гершуин почина“.

След една минута мълчание обаче концертът продължава. На погребението му се стичат хиляди почитатели, а след смъртта му неговият брат открива в архивите му 100 негови непубликувани дотогава мелодии.