Сборникът с къси разкази “Лукиана”, ИК “Труд” на д-р Десислава Каменова има значителен брой почитатели сред любителите на стойностната българска литература. Според автора на предговора Мирослав Мичев той е малка книжка за дълго четене, а според Теодора Абрашева е малка книжка за големите неща в живота. Критиката я определя като книжка – бижу.

ДЕН

Търсеше отчаяна по пода останките от малкото глинено птиче, по-точно, врабчето, което пазеше толкова години.

Годините бяха точно петдесет. Не виждаше добре. Беше стара и ненужна.

Глинената фигурка й напомняше на един ден от живота й.

Остана един от най-грижливо пазените спомени, в голямата купчина от такива, които има всеки.

На моменти, когато се сещаше за деня, имаше усещането, че го е измислила.

Нещо като прекалено хубавите жени – чудиш се дали са красиви по природа или са направили нещо, което придава допълнителен чар на очарованието?

Този ден беше естествен, обикновен и дори не може да се каже кога се беше случило точно.

Имаше обаче очарованието и вкуса на дълго отлежавало в избата червено вино.

Не беше загубила топлината, близостта и вкуса си на сладост.

Имаше късмет да умее, когато напрежението прииждаше като зараза през годините, да отиде в някой тих ъгъл и да се стопли от жарта на този ден. Има такива дни!

Заставайки пред себе си, всеки честно ще открие един такъв ден. Никой не е толкова лош, че съдбата да не му е подарила един такъв ден.

Листата се гонеха на булеварда. Беше есен.

Застана пред огледалото и се видя.

Но есента беше отминала в косите й. Беше истинска зима.

Зима, в която ти се иска да изчезнеш като видение.

Защото наближаващият студ вика на помощ такива дни, като онзи тайнствен и почти измислен, но и така реален някога ден.

Времето било измислено някога, но с каква цел?

Защо животът да не е един прекалено дълъг ден, в който се случва всичко – и животът, и смъртта?

Защо да не се раждаме и умираме в един ден, вместо толкова много малки, незапомнящи се и по своему дълги малки дни

Животът е като едно 15-минутно пътуване с такси.

Качваш се, пускат апарата и на края си плащаш.

Каквото си видял – видял, каквото си почувствал –почувствал.

Не можеш да видиш всичко, не можеш да имаш всичко!

Можеш обаче да имаш всичко в един миг и наистина да бъдеш тъжен, когато по невнимание и поради старост счупиш единственото, така грижливо пазено, глинено птиче.

Винаги се питай, дали това малко и ненужно нещо не е целият свят за някого?

Дали онзи миг, не е целият свят за някого?

снимки: Виолета Апостолова