Един ден човекът попитал Бог:
– Каква е разликата между Твоята любов и нашата любов?
Бог се усмихнал и отговорил:
– Птицата в небето е моята любов, птицата в кафеза е вашата любов.

Малките герои побеждават своите врагове. Големите герои побеждават себе си.

Когато себичността дойде, Бог си отива.

Не заключвай вратата, когато врагът е в къщата.

Много от грешките, които виждаш у другите, са собствените ти грешки, отразени обратно към теб. В действителност, ти жигосваш и обвиняваш себе си.

Дори да нямаш нечий недостатък, може би по-късно в живота си ще развиеш този недостатък. Помисли върху това!

Светът е планина и нашите действия са викове, които ехото връща към нас.

Животът поставя пред нас различни видове храна, за да се види какви животни сме.

Бъди нащрек! Спри да изричаш „утре“. Много „утре“ са идвали и са отминавали. Ако не внимаваш, времето за сеене ще изтече.

Любовта е безусловна доброжелателност!

Единствено любовта превръща споровете в съгласия.

Любов – онова, което унищожава различията. Онова, което разкрива единството.

Един знаещ човек е знаещ поради любовта в сърцето си, а не заради бялата си брада.

Онези, които претендират и се преструват, че са нормални и здравомислещи в един такъв луд свят, са безнадеждно умопобъркани.

Не ще спечелиш сърцето на Възлюбления, ако не пожертваш главата си.

Мисленето е приятел, който ще ти помага да преценяваш какво да казваш и какво да вършиш, но когато се стигне до екстаза този „приятел“ напълно се обърква.

Можеш да различиш истинското от фалшивото, защото фалшивото предизвиква тревожно чувство в стомаха ти, докато Истинското изпълва сърцето ти с тихо щастие.

Какво е любовта? Не ще научиш никога, докато не изгубиш себе си във Възлюбения.

Съблазнителният шепот на желанията е виене на вълк, който може да разкъса човек на парчета.

Гледането навътре е болезнено, но това ще разкъса завесата.

Периодите на проверка са фурна, в която се отделя среброто от мръсотията.

За разлика от всички други болести, болестта на влюбения е здравословна.

Знание, което повтаряш като папагал, отлита, когато имаш най-голяма нужда от него.

„Знание“ означава непосредствен опит за огъня: ти самият да почувстваш огъня, а не да бърбориш за дима.

Из „Океанът Руми“