.

„Хората на изкуството са хората, които стоят на границата, където непознатото се трансформира в знание. Те навлизат доброволно в света на непознатото, вземат частица от него и я превръщат в образ.

Това гранично място, където хората на изкуството превръщат хаоса в ред, може да бъде много враждебно и опасно. Там те непрекъснато рискуват да бъдат погълнати от хаоса, който се опитват да трансформират. Но тези хора винаги са живели там, на границата на човешкото разбиране.

Изкуството оказва същото въздействие върху обществото, каквото сънят върху мисловния свят на човека. Когато сънувате, сте особено креативни. Ето защо, когато си припомните какво сте сънували, си казвате с почуда: „Боже мой, това пък откъде се взе?“ 

Струва ви се странно и необяснимо, че нещо такова може да ви дойде наум и да нямате никаква представа как се е появило и какво може да означава. Не е ли чудо? Гласът на природата отеква във вашата психика. И това се случва всяка нощ.

Също като изкуството, сънят е посредник между реда и хаоса. Следователно той е наполовина хаос. И затова е неразбираем.

Сънят е видение, той не е напълно оформен, кристално ясен образ.

Артистите претворяват тези смътно оформени видения в художествени произведения и по този начин това, което не разбираме, се превръща в нещо, което поне можем да започнем да виждаме.

Такава е службата на артистите, които са в авангарда. Там е тяхната биологична ниша. Те са двигателят на човешкото цивилизаоване.“

Това са думи на клиничния психилог Джордан Питърсън. А сега разгледайте изображенията на германския илюстратор Стефан Келер и преценете истинността на тези думи.

Стефан Келер можете да намерите на неговия уебсайт: kellerwelten.com

Красивата музика, която създава, можете да откриете в неговия youtube канал: KELLE PICS