.

Познава се женен мъж веднага по първия поглед, с който те зърне.

Погледът на свободния мъж е съвсем друг: проучващ, взискателен, питащ: „Ти ли си?“.

Блясъкът на тоя поглед винаги е помътен от капка катран: все не отговаряш на мечтата му, все не си негов тип, все с нещо не си подходяща.

Той все се опитва да те промени, пречупи, нагоди според себе си.

А погледът на женения мъж е съвсем друг. Жаден-изжаднял.

Забелязва преди всичко достойнствата.

С точен прицел улучва най-хубавото, най-неповторимото, което имаш и го абстрахира от всичко останало.

Само това вижда и му се радва с една особена тъга и завист към щастливеца, който ще те притежава.

Истински може да те види и оцени само погледът на женен мъж. Но защо ти е? От неговото възхищение ти става тъжно.

При такъв поглед предварително изживяваш изневерите на собствения си бъдещ съпруг… 

Из „Пътуване към себе си“