.

Всички ние искаме нашето семейство да бъде колкото се може по-щастливо. И сега изследователи разпознаха някои от личностните характеристики и умения, които биха могли да доведат до изграждането на хармоничен дом.

Когато става дума за здравословни семейни и романтични връзки, един от ключовите фактори е психологическата гъвкавост.

Когато възникнат проблеми и предизвикателства, тази гъвкавост може да предпази връзките от разпадане.

Заключението е направено въз основа на мета анализ или изследване на предишни проучвания по въпроса. В конкретния случай мета анализът е обхванал 174 по-ранни проучвания върху връзките, обхващащи общо 43 952 души.

Психологът Роналд Родж от университета на Рочестър казва:

Казано по-простичко, този мета анализ подкрепя твърдението, че приемането на света във всичките му краски и емоционалната гъвкавост в трудни и предизвикателни ситуации не само че подобрява животите на отделните хора, но и заздравява и обогатява техните близки връзки.

Родж и колегата му Дженифър Дакс, която също е психолог от университета на Рочестър, откриват, че „гъвкавото приемане на света във всичките му краски“ е свързано с изграждането на едни много по-удовлетворителни семейни динамики, както и с по-силни връзки между отделните хора.

Нещо повече, изследователите споменават някои конкретни личностни умения, свързани с психологическата гъвкавост.

В това число – да сме отворени и приемащи за преживяванията (независимо дали са добри или лоши) и да обръщаме внимание на настоящия момент в ежедневието си и да го следим с внимание.

Сред останалите положителни умения откриваме способността да преживяваме мисли и чувства, без да се обсебваме от тях, да имаме широк поглед над нещата в трудни времена, да не забравяме своите по-дълбоки ценности независимо от това какво ще се окаже настроението ни през деня, както и способността да се стремим непрестанно към своята цел дори тогава, когато пътят ни е осеян с трудности и пречки.

От друга страна, липсата на психологическа гъвкавост прави нормалното функциониране и адаптация трудни.

Тя също така е един от факторите в живота на хората, които оказват влияние на това как се справяме със страданието.

Липсата на психологическа гъвкавост се определя от шест процеса, протичащи в противоречие с онези, които се наблюдават при психологическата гъвкавост.

Те са негъвкаво внимание, нарушаване на собствените ценности, липса на активност или импулсивност, идентифициране с концептуално аз, сливане на мисли с дадени преживяване и избягващо поведение.

Изследването е публикувано в Journal of Contextual Behavioral Science.

източник: obekti.bg