.

Малко момченце попитало майка си:

– Мамо, защо плачеш?

– Защото съм жена – отговорила му тя.

– Не те разбирам – отвърнало момчето.

Майката само го прегърнала и казала:

– И никога няма да разбереш.

По-късно попитало баща си:

– Защо мама плаче без причина?

– Всички жени плачат без причина“ – било единственото, което бащата му казал.

Момчето пораснало, станало мъж и все още се чудело защо плачат жените. Накрая повикало Бог. Когато се появил, го попитал:

– Господи, защо жените толкова лесно се разплакват?“

Бог му отговорил:

– Когато създавах жената, трябваше да е специална. Дадох й рамене, достатъчно силни, за да носят цялата тежест на този свят, и въпреки това достатъчно нежни, за да може да осигурява комфорт.

Дадох й вътрешна сила, да издържи раждането и пренебрежението, което често пъти получава от своите деца.

Дадох й силна воля, която да й позволява да върви напред, когато всички се откажат и да се грижи за семейството си в период на болести и проблеми без възражения.

Дадох й чувствителност, да обича децата си независимо от всичко, дори ако детето много я е наранило.

Дадох й сила да понася мъжа си и неговите грешки и я направих от неговото ребро за да защити сърцето му.

Дадох мъдрост, за да знае, че добрият съпруг никога не би наранил жена си, но че понякога изпитва нейната сила и решителност да бъде постоянно до него.

И накрая, дадох й сълзи, за да плаче. Те са само за нейно ползване, когато й е нужно.

Виждаш ли, сине мой, красотата не е в дрехите, които носим на тялото си, или в начина, по който се сресваме.

Красотата на жената трябва да се види в нейните очи, защото това е входа на сърцето й – място, където е любовта.