.

От „Мислещият човек“ можете да почерпите гений, сила и магия. Тя се е доказала като една от най-добрите и вечно актуални книги за самопомощ в най-добрия смисъл на тази дума.

По-подходящ термин би бил „самоокриляване“ – или „самореализация“. Тази книжка ни показва, че всеки от нас има заложби за велики дела и ни дава средствата, за да ги постигнем.

Истината винаги може да бъде казана с прости думи, а изречена по този начин, да окаже огромно влияние върху нас и коренно да промени живота ни.

Истината може буквално да ни освободи от ограниченията, които сами сме си наложили.

Джеймс Алън ни доказва, че ключът към личната ни сила е в умовете ни, и ни дава инструкции как да използваме този ключ, за да достигнем до такива успехи и постижения, каквито не сме си представяли.

От всички красиви истини, отнасящи се за душата, които бяха преоткрити и осветлени в нашата епоха, никоя не е по-радостна и вдъхваща божествено обещание и увереност от тази, че човек е господар на мислите си, градител на характера си и създател на благополучието, средата и съдбата си.

Като могъщо, интелигентно и изпълнено с любов същество и повелител на мислите си, човекът държи ключа към всяка ситуация и притежава онази преобразяваща и възстановителна сила, чрез която може да стане такъв, какъвто иска.

Той винаги е господарят, дори в състояние на слабост и отчаяние; но в слабост и отчаяние той е глупав стопанин, който не управлява добре дома си.

Започне ли да разсъждава за състоянието си и да търси внимателно закона, върху който се основава битието му, той става мъдър владетел, насочващ разумно енергията си и посвещаващ мислите си на по-плодотворни задачи.

Това е съзнателният господар и вие можете да станете такъв, само ако откриете в себе си законите на мисълта. Това откритие е изцяло въпрос на приложение, самоанализ и жизнен опит.

Само с усърдно търсене и копаене се добиват злато и диаманти; и ако се задълбае в залежите на душата си, човек може да намери всяка истина, свързана със съществото му.

Фактът, че всеки е творец на собствения си характер, ваятел на душата си и градител на съдбата си, може да бъде безпогрешно доказан, ако човек следи, контролира и модифицира мислите си, като наблюдава влиянието им върху самия него и околните, върху живота и благополучието му; ако съпоставя причината и следствието с търпелива практика и изследване и използва всяко свое преживяване – дори най-баналното и ежедневното – като средство за придобиване на онова познание за самия него, което води до ясен поглед над нещата, мъдрост и сила.

В това отношение и в никое друго, с пълна сила действат постулатите „Който търси, намира“ и „Почукай, и ще ти отворят“.

Защото само с търпение, практика и безкрайна упоритост можеш да влезеш в храма на познанието.

Разумът е сравним с градина, която можеш да поддържаш грижливо или да оставиш да буреняса.

Но, поддържана или запусната, тя винаги дава плод. Ако не се засее с полезни семена, в нея ще поникнат вредни бурени и ще продължават да се множат.

Както градинарят култивира своя двор, плеви бурените и сади цветята и плодните дръвчета, които обича, така всеки от нас трябва да се грижи за градината на ума си, да я чисти от всички грешни, безполезни и нечисти идеи и да развива към съвършенство цветята и плодовете на правилните, полезни и чисти мисли.

Като следвате този процес, вие рано или късно ще осъзнаете, че сте градинар на собствената си душа, режисьор на собствения си живот.

Освен това ще разкриете, в самия себе си, законите на мисълта и
ще започнете да разбирате все по-ясно, как силите на мисълта и стихиите на разума действат за оформянето на характера, благополучието и съдбата ви.

Мисълта и характерът са едно цяло.

Характерът може да се изрази и разкрие единствено чрез външните среда и обстоятелства, но той винаги ще бъде хармонично свързан с вътрешното ви състояние.

Това не означава, че външният облик на живота ви във всеки
момент ще бъде показателен за целия ви характер, а че тези обстоятелства са толкова тясно свързани с някои основни елементи на мисленето ви, че на този етап са неразделна част от вашето развитие.

Вие сте такива, каквито сте, по законите на собствената си природа; мислите, с които сте изградили характера си, са факторът, който ви е довел до сегашното ви състояние.

В обстоятелствата на живота ви нищо не е плод на случайност – всичко е резултат от непогрешими закони.

Това важи както за онези, които се чувстват не в хармония с
обкръжението си, така и за онези, които са в мир със себе си.

Като прогресивно и развиващо се същество вие сте стигнали до сегашното си състояние, за да се учите и растете, и когато научавате духовните уроци от всяко събитие, то отминава и повлича след себе си други.

Човек страда от обстоятелствата, само докато възприема себе си като същество, подвластно на външните условия.

Но, когато осъзнаете, че вие сте съзидателната сила и сте способни да управлявате процесите, които пораждат тези обстоятелства, тогава ще станете истински господар на себе си.

Всеки, който е практикувал самонаблюдение и самоконтрол, знае, че обстоятелствата произтичат от мисълта, защото е забелязал, че всяка промяна в условията му на живот е правопропорционална на промяната в душевното му състояние.

Това е толкова универсална истина, че, когато сериозно се заеме да поправи недостатъците на характера си, човек постига незабавен напредък и бързо преминава през серия от промени.