ИЗБОРЪТ НА ПЪТЯ

/Психология в афоризми/

За да разберем ясно какво трябва да правим и как да живеем, понякога ни е достатъчна само една фраза.

Щастието се състои в това: искам, мога и трябва – да имат едно и също съдържание.

Търси правилния път, а не правия, понеже не винаги правилният път е прав!

Започнал си да мислиш – решавай, решил си – действай!

Не се страхувай, че ще сбъркаш – неуспехът е седем пъти по-полезен от успеха!

Не се страхувай, когато те упрекват или критикуват; упрекът и критиката са по-полезни от похвалата. Сам ти обаче не упреквай и не критикувай!

Искаш ли да имаш врагове – иронизирай!

Старай се да бъдеш, а не да изглеждаш!

Следвай следващите пет афоризма и ще достигнеш целта си.

Искаш ли да се избавиш от високомерието, не се сравнявай с онези, които са под теб, а се сравнявай със себе си!

Единствената причина за огорчение може да бъде, ако спреш личното си развитие.

Има много причини, които са препятствие за щастието, но три от тях са основни: страх, завист и чувство за вина. И трите са в самите нас.

Не се страхувай, че изглеждаш страхливец, а се страхувай да си такъв!