.

Марк Фабий Квинтилиан (35 – 96 г. от н.е.) е римски оратор, учител по реторика и литературен критик. Квинтилиан е основател на първата държавна школа по риторика, отворила врати по време на управлението на император Веспасиан.

Алчността е майка на жестокостта.

Винаги, когато съперничеството отстъпва, неговото място се заема от човечността.

Всяка дума все някъде се оказва подходяща.

Във всяка работа чуждите съвети имат по-малко значение от собствения опит.

Живея не за да ям, а ям, за да живея.

Изморява ни не толкова самият труд, колкото мисълта за него.

Има такива кратки изречения или пословици, които се приемат и употребяват от всички. Такива изречения не биха преминавали от век на век, ако хората не ги считаха за истински.

Искай прекалено, за да получиш колкото ти трябва!

Истина, законност, добродетел, справедливост, кротост – всичко това може да се обедини в понятието „честност“.

Истинското често е неправдоподобно, а напротив – лъжливото нерядко бива съвсем правдоподобно.

Кое може да бъде по-честно и благородно от това да научиш другите на нещо, което сам най-добре знаеш?

Който обича да изтъква своята ученост пред глупаците, него ще го считат за глупак сред умните.

Който се е отбил от правия път, него могат да го върнат само по заобиколен път.

Който следва, винаги изостава.

Колкото е по-малко умът, толкова е по-натруфена речта.

Необразованите ни се струват по-богати на думи, защото у тях каквото им е на ума, това им е и на езика.

Нищо не съхне по-бързо от сълзите.

Нищо така не укрепва от старания и нищо така не отслабва от нехайство, както паметта.

Нищо, което ни оскърбява още с влизането си в нашите уши, не може да спечели чувствата ни.

Онова, което прилича на нещо друго, неизбежно е по-незначително от него, защото е негово подражание.

По-лесно е да обвиняваш, отколкото да защитаваш: по-лесно е да нанасяш рани, отколкото да ги лекуваш.

Почти във всичко помагат не толкова правилата, колкото опитът.

Провидението е отредило честните неща да са полезни.

Само случаят пречи на злоречивия да стане и злодей.

Само тази работа е дълга, която я вършиш без всяко желание.

Свободата и разпуснатостта са съвършено противоположни едно на друго понятия.

У едни добродетелите са лишени от всякаква прелест, у други – дори пороците доставят наслада.

У мнозина се заражда неприязън към учението само затова, че порицанията в устата на някои учители приличат на явна ненавист.

Умът трябва да се изразява в това да разшири тясното, да увеличи малкото, да разнообрази сходното, да възбуди интерес към обикновеното и красиво да говори за незначителното.

Хората с удоволствие слушат това, което не биха искали да кажат сами.

Хората се разпознават по произношението както монетата по звука.

Чистата съвест струва колкото хиляди свидетели.