.

Няма мъка, която виното да не може да успокои.

Няма несрета, която виното да не може да облекчи.

Няма загуба, която да не може да утеши.

Пий, и мъката ти ще се удави във виното като мишка в паница със зехтин.

Не бери грижа, ако отпърво ти загорчи в устата, защото колкото повече пиеш, толкова по-вкусно ще ти става и скоро мъката ти ще изглежда като далечен облак на небето.

Пази се от прекомерното доволство, приятелю, то е по-опасно от мъката и нерсертата.

Твоето доволство е като змия, която на светлината блести и е красива наглед, но в жилите ти влива смъртоносна отрова.

Пази се от своето доволоство, приятелю, и го удави във вино, защото няма доволство, което виното да не може да удави.

Не бери грижа, ако виното отпърво го повиши във възторг и ти е вкусно в устата, защото колкото повече пиеш, толкова повече ще ти загорчава, докато доволството ти заприлича на дрипа върху сухия пясък.

И е правилно, понеже за човека доволството е най-коварният подарък, с който може да го подмами въображението му.

автор: Мика Валтари, „Синухе египтянина“

Финландският писател Мика Валтари (1908—1979) издава своя роман „Синухе Египтянина“ през 1945 г.

До 1981 г. той претърпява 16 издания и бива преведен на 25 езика.

Тези цифри достатъчно красноречиво свидетелствуват за трайната популярност, на която авторът и неговото произведение се радват вече няколко десетилетия не само във Финландия, но и в много страни на света.