.

Не съм се провалил. Просто открих 10000 начина, които не вършат работа.

Осветление, климатик, музикална уредба, телевизор и не на последно място компютри. Във времето, в което живеем, ние приемаме електричеството за даденост.

Само сто години са изминали обаче от времето, когато хората започват да го използват. То става наше достояние благодарение на изобретателя от XIX в. Томас Алва Едисън.

Той изобретява различни електрически уреди, които дават облика на една нова епоха, започвайки с „лампата с нажежаема жичка“, „фонографа“, „филма“, и поставя началото на един по-съвършен и свързан с елекктрониката начин на живот. С това той става известен като „Творецът“ на XX в.

Роден в Америка, приеман за проблемно дете в ранна възраст, той преодолява физическия си недъг, за да се превърне в човек, способен да извърши това, което никой друг не би могъл.

Томас Едисън няма никаква диплома. Той ходи на училище в първи клас само три месеца. Постоянно ядосва своите учители, не внимава в час, разсеян е, редовно нарушава дисциплината, поради което сменя седем училища.

Приключва училищното си образование още в първи клас и е обучаван у дома от своята майка. Много хора мислили, че е бавноразвиващ се.

Веднъж Томас се връща от училище и дава на майка си писмо от своя учител. Тя се разплакала от вълнение и тържествено започнала да чете на глас:

Вашият син е гений. Това училище е твърде тясно за него. Тук няма учители, които да могат да му предадат нови знания. Затова ви моля, учете го вие самата.

Майка му го извежда от училищната система и започва да го обучава у дома.

Много години след смъртта на майка му, когато Едисън става един от най-великите изобретатели в света, той открива в семейния архив това старо писмо и е изненадан.

В него пише:

Вашият син е умствено изостанал. Ние не можем повече да го учим в нашето училище заедно с останалите деца. Затова ви препоръчваме да го учите самостоятелно у дома.

Сега е редът на Томас да си поплаче. Той написва в своя дневник:

Томас Алва Едисън бил умствено изостанало дете. Благодарение на героичните усилия на своята майка той станал един от най-великите гении на своето време.