Знам! Знам!

Ако си ида оттук, ще ме погълне река.

Такава е съдбата ми: „днес ще умра“.

Но не, силата на волята е способна на всичко.

Съгласен съм, има препятствия.

Не искам да си отивам.

Ако трябва да умра, ще стане тук, в пещерата.

Куршумите — какво могат да ми сторят те,

ако съдбата ми е да се удавя, но аз

ще превъзмогна съдбата си. Съдбата

може да се сравни със силата на волята.

Да умреш, но надупчен от куршуми,

разкъсан на парчета от щикове,

но не да се удавиш, не, не…

Борба, да загинеш в борбата —

това е, което помня по-добре

от своето име.

редактор: Виктор Иванов

Вижте още: Последното писмо на ЕРНЕСТО ЧЕ ГЕВАРА до родителите му

Свободата винаги е свобода на несъгласните

Войникът и Изоставеното Пиано