Тукидид (460–395 г. пр.н.е.) – древногръцки военачалник и историк, автор на „История на Пелопонеската война”, смятана за първото научно-историческо изследване с елементи на политология.

Народ, който прави голяма разлика между своите учени и своите воини, накрая ще остави мисленето на страхливците и битките на глупците.

Силните правят каквото трябва да бъде направено, а слабите приемат каквото трябва да бъде прието.

Понякога е беда да разполагаш с твърде блестящи хора за свършването на някаква работа. Те очакват прекалено много от обикновените хора.

Най-смели несъмнено са онези, които ясно виждат какво ги очаква напред – слава и опасности, и въпреки това тръгват към тях.

Трябва да помним, че хората по същество са еднакви и най-добър е онзи, който е минал през най-суровата школа.

Обичайна грешка при тръгването на война е да започнеш не оттам, откъдето трябва – първо да действаш и после да чакаш бедите, за да обсъдиш нещата.

Силата на една армия се крие в строгата дисциплина и неотклонното подчинение на нейните офицери.

Войните обикновено започват поради невидими и незначителни причини, като първият им израз често е гневно избухване.

Тайната на щастието е свободата. Тайната на свободата е смелостта.

Едната страна мисли, че нещата, които ще бъдат спечелени, натежават над съпътстващите рискове; другата страна пък предпочита да избегне опасността и приема загубата.

Войната като нищо друго на света е колосален абсурд.