ОСТАНИ

Остани си там, далече.

В сънищата и в мечтите.

Хубава, когато идеш.

Два пъти по-хубава, когато си отиваш.

Остани си при звездите.

В пролетният топъл вятър.

Хубава, когато идеш.

Два пъти по-хубава, когато си отиваш.

Ще те търся, ще те чакам, ще те чувствам.

Ще те търся винаги край себе си!

Като въздуха, като земята,

с които непременно ще се слея.

Остани си там, далече.

В спомените и в сърцето.

Хубава, когато идеш.

Два пъти по-хубава, когато си отиваш.

Ще те виждам, ще те жаля, ще те нося.

Ще те виждам винаги край себе си!

Като слънцето, като луната,

с които моите дни и нощи греят.

С които моите дни и нощи греят.