.

Да обуздаеш мислите си, да упражниш контрол върху тях не е чак толкова трудно! Всичко е въпрос на дисциплина и намерение.

Първата стъпка е да се научиш да следиш мислите си: да мислиш за какво мислиш.

Когато се уловиш, че ти идват отрицателни мисли – такива, които отричат най-висшата ти идея за нещо, помисли отново!

Буквално: ако мислиш, че си вкиснат, че нищо добро няма да излезе, помисли пак!

Ако мислиш, че светът е лошо място, пълно с отрицателни събития, помисли пак!

Ако си мислиш, че животът ти се разпада на парчета, и ако ти изглежда, че никога няма да успееш да го подредиш отново, помисли пак!

Така ще се придържаш към първоначалната творческа мисъл. Защото ти си творецът на твоя живот.

Смисълът на живота не е да стигнеш някъде, а да забележиш, че вече си (и винаги си бил) там.

Ти се намираш винаги и завинаги в момент на чисто сътворяване.

Следователно смисълът на живота е да сътворяваш – кой и какво си и след това да го изживяваш.

Много е романтично да кажеш, че сега, когато изключителната особа е влязла в живота ти, се чувстваш допълнен.

Но предназначението на взаимоотношенията е не да имаш някой, който може да те допълни, а да имаш някой, с който да можеш да споделиш пълнотата си.

Из „Разговори с бога“