.

ВСЕКИ ДЕН ПРАВЯ ОТКРИТИЯ

Откривам нещо ново в гласа ти.
Откривам нещо ново в очите ти.

В походката,
в движението на пръстите.

Ново е всяко твое докосване.
Ново е всяко твое отсъствие.
Ново е всяко твое идване.

И всеки ден те откривам отново.

Всеки ден ставаш по-хубава.
Всеки ден те обичам повече –
защото ставаш все по-хубава,
защото те откривам отново.

И в полунощ, когато се разделят ръцете ни,
и в полунощ, когато се преръщат мислите ни –
аз те изучавам внимателно
и тайно се моля в себе си –
за тебе се моля
и за себе си:

– Изменяй се!
– Изменяй се!

Ще престана да те обичам,
щом престана да те откривам.