.

„Идеята е там, затворена в камъка. Всичко, което трябва да направите, е да премахнете излишното от нея.“

Микеланджело минавал през пазара, където се продавал мрамор. Видял един красив камък и попитал за него.

Собственикът казал:

– Ако искате този камък, вземете го безплатно, защото той просто се търкаля и заема място. Дванадесет години никой дори не попита за него. Не виждам никакъв потенциал в този камък.

Микеланджело взел камъка, работил върху него почти година и създал може би най-красивата статуя, която някога е съществувала.

Година по-късно, когато Микеланджело завършил работата си, той поканил собственика на магазина при себе си, защото искал да му покаже нещо.

Собственикът не можел да повярва на очите си. Той попитал:

– Откъде взе този красив мрамор?

– Нима не го познахте?- казал Микеланджело. – Това е същият грозен камък, който стоеше пред магазина ви дванадесет години.

Скулптурата „Пиета“ на Микеланджело се намира във Ватикана в базиликата „Свети Петър“.
На него Света Мария държи тялото на своя Син на колене. Създадена е в чест на 1500-годишния юбилей от рождението на Христос.

Това е единствената творба на Микеланджело, която е подписана от него.

Геният – това е вечно търпение.

Господи, направи така, че винаги да искам повече, отколкото съм способен да постигна!

За повечето от нас най-голямата опасност не е да изберем прекалено висока цел и да се провалим, а да изберем прекалено лесна цел и да я постигнем.

Скулптурата показва на света, че смъртта не може да победи времето.

Вниманието към дреболиите ражда съвършеството. А съвършенството не е дреболия.

Всяко произведение е ценно, ако носи в себе си идея.

Съзерцанието на красиви неща работи върху душата ви.

Не зная кое е по-добро – злото, което носи полза, или доброто, което носи вреда.

Мнозина вярват, и аз го вярвам, че съм назначен на тази работа от Бога. Въпреки преклонната ми възраст не искам да се отказвам. Работя от любов към Бога и възлагам всичките си надежди на Него.

Така както давате, така и ще получите.

Ако сме доволни от живота си, не трябва да недоволстваме от смъртта, защото и двете идват от ръката на един и същ господар.