.

Разстройствата от аутистичния спектър са тема, която се разгръща и дискутира все повече в медийното пространство.

От една страна броя на хората с аутизъм постоянно нараства, от друга страна заболяването все още крие много загадки около причините и лечението му.

В повечето случаи свързваме аутизма с аномалии в детското развитие. И да….това е точно така, но не са малко случаите, в които диагнозата бива поставена в зряла, дори напреднала възраст.

Хората с аутизъм обикновено намират за предизвикателни аспектите на комуникация и социално взаимодействие.

Те могат да изпитват затруднения във връзка с други хора и разбирането на емоциите на другите.

Хората с аутизъм са фиксирани в даден мисловен модел и поведение и често извършват повтарящи се действия.

Възрастни с леки симптоми на аутизъм могат да останат недиагностицирани през целия си живот.

Честите признаци и симптоми на аутизъм при възрастни могат да включват:

• несръчност;

• трудности при водене на разговор;

• трудности при създаване или поддържане на близки приятелства;

• дискомфорт по време на зрителен контакт;

• затруднения при регулиране на емоциите;

• изключителен интерес към една конкретна тема;

• чести монолози по една и съща тема;

• свръхчувствителност към звуци или миризми, които изглежда не притесняват другите;

• неволни вокализации, като повтарящо се прочистване на гърлото;

• проблеми с разбирането на сарказъм или идиоми;

• предпочитание към самотни дейности;

• проблеми с разбирането на изражението на лицето и езика на тялото;

• стриктно разчитане на ежедневието и трудности при справяне с промените в рутината;

• повтарящо се поведение;

• социална тревожност;

• свръхспособности в дадена научна област;

• необходимостот подреждане на артикули в определен ред;

Симптомите могат да се различават при мъжете и жените.

Жените аутисти може да са по-тихи и да се справят по-добре със социалните ситуации от мъжете с тази диагноза. В резултат на това може да бъде по-трудно да се диагностицира аутизъм при представителките на нежния пол.

Според някои изследвания, аутистите могат да имат по-висок риск от съпътстващи състояния, като тревожност или депресия , отколкото хората в общата популация.

Диагноза

Търсенето на диагноза аутизъм при възрастен може да бъде предизвикателство по няколко причини:

• Първо, хората, които не са диагностицирани в по-ранна възраст, могат да имат по-леки симптоми,което силно да затрудни тяхното разпознаване от лекар.

• Второ, ако хората живеят с аутизъм от дълго време, може да са по-добри в маскирането или управлението на признаците и симптомите.

• Трето, понастоящем няма установен метод за диагностициране на аутизъм при възрастни, въпреки че това вероятно ще се промени в бъдеще.

Хората могат да започнат с тест за самооценка за възрастни. Въпреки че тези тестове не могат да потвърдят диагнозата, те са добра отправна точка и осигуряват материал за обсъждане със здравен специалист.

Важно е да се отбележи, че ако симптомите не присъстват в детството, а започват в юношеството или в зряла възраст, това може да показва когнитивно или психично разстройство, различно от аутизма.

Ползи от диагнозата

Диагностицирането на аутизма в зряла възраст може да бъде доста по- сложно, но то предлага няколко предимства:

• Диагнозата може да осигури облекчение и обяснение за предизвикателствата, които човек е изпитвал през целия си живот.

• Това може да даде на членовете на семейството, приятели и колеги по-добро разбиране за живота с аутизъм.

• Това може да отвори достъп до полезни услуги и предимства, включително на работното място или в университета.

• Може да замести неправилно поставена в миналото диагноза.

Живот с аутизъм

Животът с аутизъм може да бъде предизвикателство, също така да предостави различна гледна точка за детството на човека и начина, по който той се отнася към другите и света.

Няма „лек“ за аутизма, но за много хора тази диагноза е съществена част от тяхната идентичност и не изисква лечение.

Лекарите и терапевтите могат да помогнат на хората да управляват симптомите си и да се справят със специфични за аутистичния спектър предизвикателства, като сензорно претоварване и овладяване на различни социални ситуации.

Опциите за управление на симптомите при възрастни с аутизъм се различават от тези при деца. Те включват:

Психотерапия

Може да е полезно да посетите терапевт за редица проблеми, включително безпокойство, стрес на работното място или чувство на изолация.

Терапията за хора с аутизъм може да се проведе или индивидуално, или в групова или семейна обстановка.

Групи за взаимопомощ

Някои аутисти смятат, че е полезно да се свързват с други хора, диагностицирани с разстройства от аутистичния спектър. Те могат да направят това чрез онлайн групи и форуми или на лични срещи за взаимопомощ и подкрепа.

Медикаменти

Понякога паралелно провежданата медикаментозна терапия значително повлиява облекчаването на съпътстващи симптоми като депресия и тревожност.

Поставянето на диагноза аутизъм в зряла възраст може да осигури облекчение, валидиране и достъп до услуги за тези, които се нуждаят от тях.

С увеличаването на информираността относно разстройствата от аутистичния спектър, намирането на лекар, който може да разпознае признаците и симптомите и да помогне на човек да намери правилните ресурси, значително се улеснява.

Възрастните, които разпознават у себе си или у свои близък симптоми, сигнализиращи наличието на аутизъм, биха могли да се обърнат към своя личен лекар, който да предостави съвети и насоки за следващите стъпки.