.

Синът на Мария, Исус, бърза по склона,
като че да го преследват
животни побеснели.

Някой, следвайки го, пита:
“Къде отиваш? Никой те не гони!”

Исус продължава
без дума да пророни
през още две полета.

“Ти ли си този,
който думи над мъртъв изрича
и той в миг оживява?”

Аз съм.

“Не направи ли ти
глинените птички да политнат?”

Да.

“Кой тогава би могъл
да те накара в уплах да препускаш?”

Исус забави крачка:

“Изричам великото име
на глухи и слепи и те оздравяват.

Над каменно било
и то мантията си разкъсва.

Над небитието
и то в битие се превръща.

Но когато с часове и дни
говоря любящо, на тези,
които подиграват се
на човешка топлота.

Щом на тях името изрека,
нищо се не случва.

Те си остават скала
или в пясък се превръщат,
където ни стрък
не може да израсне.

Другите болести начин са
милост да влезе,
но тази затвореност
студенина и насилие храни към Бог.

Това е, от което бягам.

Както малко по малко
въздухът краде водата,
така и възхвалата се пресушава,
и изчезва в глупавите хора,
които отказват да се променят.

Като студения камък,
на който си седнал,
циникът краде
топлината на твоето тяло.

Той е безчувствен към слънцето.

Исус всъщност не бягал от никакви хора,
той поучавал по свой начин.

из „Стани огледало“, Мевляна Джелаледин Руми

Превод: Здравко Станев

изображения: Leonardo da Vinci