.

Развитието, задвижвано от силите на Рака, има своя специфика. Негов мотив и движеща енергия са чувствата и емоциите.

Рак е психичен знак.

Индивидите под този знак са езеро, което постоянно е в режим на отразяване. Рак отразява онова, до което се докосва – цялата околна среда и заобикалящи го хора. Отворен за излъчваните към него емоции, той регистрира всичко, достигащо до сетивата му – от подчертано физическите до най-фините духовни чувства.

Но това не значи, че Рак просто възприема всичко наоколо. Не!

При него действа една избирателност, която съответства на качествата на дадения индивид, степента на развитие и духовна чистота. Езерото може да бъде чисто или замърсено. Езерото е Душата на индивида. Ако тя е чиста, ще отрази по чист начин – ще улови истинската същност.

Ако е нечиста, неспокойна, потопена в сетивата, а не в Духа, ще улови друго качество на заобикалящия свят. Тук се състои и „капанът“ за Раците – те са застрашени да изпаднат в мрак, лъжа и заблуди и да бъдат наранени.

Впечатлителността на Рака е негова благословия и негово наказание.

Благословия – ако е съзнателен за духовното, и наказание – ако възприема околната среда единствено чрез сетивата си. Затова и главният урок на Раците е да се прочистват, да отварят Душата си за Духа. За тях разширяването и духовното самоусъвършенстване не е просто добра перспектива, а жизнено важна необходимост.

Изискването към знака е да преследва и култивира чистота и възприемане на духовната истина, която ще го предпазва от „света на мъртвите“.

Защо Ракът е по-застрашен от другите знаци?

Защото той е възприемчив към чувствата и емоциите, а съществата от нисшия астрален свят използват хората, които живеят в своите усещания и емоции.

Ракът ще направи неоценима услуга и на себе си, и на всички души, ако успее да осъзнае астрала (и нисшите чувства и сетивни възприятия) и направи крачката към Духа и духовната чистота.

За да сме докрай справедливи към Раците, ще кажем, че не им е лесно в житейската им задача. Те са управлявани от Луната, която управлява и астралния свят, и желанията на всяка душа.

Общият управител на астрала и на Раците им дава в равна степен някои специфични характеристики – подвижност, пластичност, изменчивост с бързина. Затова и човек, стоящ под влиянието на Луната, е неспокоен и нестатичен, често – нехармонизиран. Което е следващото, отправено му предизвикателство.

Ракът се подхранва от чувствата

Разбирането на същността на знака Рак минава през осмисляне на влиянието, което му оказват чувствата. Не се заблуждавайте от метафората на езерото. Рак не отразява пасивно като огледалните води.

Ракът жадува да получава усещания и да живее в емоциите. Неговите сетива очакват „захранване“. То се осъществява посредством неговите сетива и не случайно знакът управлява най-важното в това отношение човешко сетиво.

Рак управлява сетивото за допир

Според Антропософията, това е първото от дванадесетте сетива на човека. Благодарение на него ние се осъзнаваме като единица, отделна от всичко останало. Знаем докъде достига тялото ни и откъде започва околната среда. Малкото бебе се допира до предметите и по този начин не толкова опознава тях, колкото получава осъзнаване за собственото си тяло: разбира кое е част от него и кое – не е.

На същия принцип, но отнесено към знака, Рак отделя единицата – конкретният Аз, от огромното море от хора.

В същото време чрез сетивото за допир човекът „опипва“ околността. Такава опипваща сила, сравнявана с антени или пипала, притежава Ракът и той се нуждае да я използва. Чрез сетивата си знакът опознава хората и местата.

Но само личната чистота и цели на индивида определят какво ще е качеството на възприятията и на получените впечатления.

Рак индивидуализира Аз-а в човечеството.

А способът, по който го осъществява, е показател за качеството на душата му. Личността придобива характерност, цвят, индивидуалност, земен образ.

Как се свърза сетивността (допирът) с чувствата и емоциите, за които жадува Ракът? Като знак, той е свързан с астралните усещания. Да припомним, че трите водни знака са психични – те търсят и изразяват живота чрез усещанията.

Информацията, добита от сетивото за допир, поражда психични усещания. Ракът е свръхчувствителен и силно впечатлителен. Той „борави“ с целия спектър на чувства и емоции.

Но в същото време той е с голямо въображение и се поддава на внушения. Рак не просто отразява сетивната информация, той я възприема по собствен начин.

Начинът на това възприемане зависи от качеството на душата му. Знакът прави един вид подбор на информацията, която ще резонира в него. Затова и звуците, които отекват вътре в душата му, не винаги са хармонични. Личността на Рака става положителна, едва когато развие способност да различава, а след това и мъдрост.

Възприемане и различаване

Това са два етапа, които различават слабо развитите Раци от напредналите души. Първите само възприемат и пречупват спрямо ограничените си представи, а с разширяване на съзнанието си вторите започват да различават нещата, които възприемат.

Първият тип Души-Раци са като огромни складове на настроения, безредно море от възприети усещания и емоции. Представете си казан, в който присъства от всичко – и симпатии, и антипатии, и действеност, и апатия, и подреденост, и объркване.

Околният свят предлага всичко – пълната палитра, и всичко се възприема от чувствителния Рак. Душите, които не са способни да различават, буквално са потопени в казана, клокочещ от най-разнообразни, противоречиви, крайни и несъвместими чувства.

Способността на Рака за свръхвъзприемчивост го прави да изглежда парадоксален. Отстрани погледнато, той е съчетание от несъвместимости: той е и безразсъден, и боязлив, и горещ, и студен, едновременно и смел, и се срамува.

Интересно е да се наблюдава как индивидите от знака са едновременно и дейни, и апатични.

Проявяват настоятелност, но и безразличие. Често са обзети от напрежение, но са и инертни. Действат спонтанно, но са и въздържани. Те искат да бъдат водачи, но и да не изпъкват много. Искат да властват, но и да не носят отговорност.

По любопитен начин у тях съжителстват съчувствието с егоизма, способността да се раздаваш и да държиш за своето.

Изреждането на подобни парадоксални съчетания в Раците е безкрайно, защото в този знак се срещат всички противоречиви емоции и настроения.

Раците, които не умеят да различават и подбират, изпадат в нещастното положение да се впечатляват от всичко и да бъдат повлиявани от всичко.

Самоконтролът – предизвикателство пред знака

Единственият начин да се овладее морето от разнопосочни впечатления и породени чувства е самоконтролът. Предизвикателство пред знака е да се обучи правилно да управлява своята възприемчивост.

Но отбирането на постъпващата информация не е достатъчно. Ракът трябва да подбира и хората, с които се заобикаля.

Защото именно от качеството на тези хора зависи и качеството на психичното влияние, което му се оказва. Балансът се предоставя от Слънцето. Двата противоположни елемента – Луна и Слънце, създават хармония.

Стрес и психично напрежение

Чувствителността и впечатлителността на Рак го правят податлив на стрес и перманентно емоционално напрежение.

Рак преживява на дълбоко вътрешно ниво и не е способен да изразява външно. Това провокира формирането на една мрачност в душата му, потиснатост и недоволство, които го изолират. Като членестоногото, и той се оттегля в дупката си, където страда – сърдит на целия свят.

Чувствителността на Рака го прави уязвим. Той реагира на външния свят чрез свиване и оттегляне, вместо с борба за по-добър живот.

по материали на www.iasnovidstvo.com