.

С изключение на собствените ни мисли, нищо друго не е изцяло в наша власт.

Единствено чрез съдната способност вложена в моя дух, аз разбирам онова, което смятах, че виждам с очите си.

Всеки проблем, който разреша, става правило, което впоследствие ми помага да реша други проблеми.

За този, който иска да усъвършенства своя ум, по-важно е да размишлява отколкото да заучава.

Надявам се, че хората, ръководени от своят природен здрав смисъл, съдят по-правилно, отколкото вярващите само в старинни книги.

Интелектът – това е страст.

Мисля, следователно съществувам!

Не е достатъчно да имаш добър ум. Най-важното е да го използваш добре.

Разум – това е увеличителното стъкло, което, възпламенявайки, самото то остава хладно.

Ако наистина търсиш истината, е необходимо поне веднъж в живота си да се съмняваш колкото се може повече във всичко.

Надеждата – това е стремление на душата да убеди себе си в това, че желаното се сбъдва… Страхът – това е склонност на душата.

Вместо да завладяваш света, завладей себе си!

Няма нищо, което да е толкова отдалечено от нас, че да не можем да го достигнем, или пък да е така спотаено, че да не можем да го открием…

Отчаяние – това е страх без надежда.

Четенето на добри книги е като разговор с най-добрите умове на миналите векове.

Повечето книги са така написани, че след прочитането на няколко пасажа и разглеждането на няколко картинки, вече знаеш цялата информация в тях. Всичко останало, което се съдържа в тези книги е само за запълване на хартията.

Лошите книги създават лоши навици, но лошите навици създават добри книги.

Аз напълно се отказах от изучаването на книгите. Решавайки да не търся друго знание, освен това, което може да бъде открито в самия мен или пък в голямата книга на света, аз прекарах остатъка от моята младост пътувайки, посещавайки дворове и армии, смесвайки се с хора с различен темперамент и положение, събирайки разнообразен опит, изпитвайки себе си в ситуациите, които съдбата ми предлагаше, и размишлявайки през цялото време за това, което се изпречва на пътя ми, така че да извлека някаква полза от него.

За да знаеш какво мислят хората, гледай какво правят, а не какво казват.

Французинът Рене Декарт, понякога наричан основоположник на съвременната философия и баща на съвременната математика, се нарежда сред най-влиятелните мислители в новата европейска история.

Той вдъхновява както своите съвременници, така и следващите поколения философи, поставяйки началото на рационализма.