.

Политическо изменение на социалния строй е невъзможно. Изменението е само нравствено, вътре в човека. Но по какъв начин ще тръгне това изменение? Никой не може да знае за всички, но за себе си всеки го знае. И всички в нашия свят са загрижени за това изменение по отношение на всички, само не по отношение на себе си.

Камбаните ще зазвънят, дълкокосите люде ще се облекат в златни торби и ще започнат да се молят за убийства. И ще се начене отново старото, отдавна известно, ужасно дело.

Ще се засуетят и вестникарите, очакващи двойни доходи, като разбунват хората да си придават вид на патриоти и на ненавиждащи убийствата.

Ще се засуетят радостно и животновъдите, търговците, продавачите на боеприпаси, очакващи двойни печалби.

Ще се засуетят всякакъв тип чиновници, предвиждащи възможността да откраднат повече, отколкото крадат обикновено.

Ще се засуетят военните началства, задето ще получават двойни заплати и дажби, и ще се надяват за убийствата да получават високо ценени от тях дрънкулки — нашивки, кръстове, ширити, звезди.

Ще се засуетят господата и дамите безделници, преди да се запишат в Червения кръст, готови да превързват онези, които съпрузите и братята им ще убиват, и ще си въобразяват, че вършат същинска християнска работа.

И заглушавайки отчаянието на своите души с песни, разврат и водка, хора — стотици хиляди прости, добри хора с оръжия за убийства в ръцете — откъснати от своите жени, майки и деца, ще се скитат там, накъдето ги подкарат.

Ще вървят, мръзнат, боледуват, умират от болести, а накрая ще стигнат мястото, където ще започнат да ги избиват с хиляди, и те самите ще убиват хиляди, без да знаят защо, понеже не са виждали другите хора, които не са им правили нищо и не биха могли да им причинят зло.

И когато болните, ранените и убитите станат толкова много, че няма къде да ги държат, и когато въздухът така се зарази от загниващото пушечно месо, че стане неприятно чак за началството, ще се спрат за кратко, ще вдигнат ранените, ще ги изнесат, ще изхвърлят на купчини всичко, до което са се докосвали болните, а убитите ще заровят, посипвайки ги с вар, и отново ще поведат цялата измамена тълпа към повече от същото, докато не се отегчат тези, които са започнали всичко това, или докато онези, които се нуждаят от това, не получават всичко, което им е било нужно.

И отново ще карат хората да подивяват, беснеят и озверяват, и ще намалее любовта в света, и вече настъпилото охристианение на човечеството ще се върне назад с десетки и стотици години.

И отново същите хора, на които това е угодно, с увереност ще почнат да говорят, че щом е имало война, значи тя е била необходима, и отново ще наченат да подготвят за същото следващите поколения, развращавайки ги от детството.