.

Раздялата с любим човек носи неприятни емоции на всеки от нас, но реакциите ни могат да бъдат много различни.

Ако ние сме инициаторите, вероятно по-бързо ще преодолеем разрива в отношенията, отколкото отсрещната страна, която просто трябва да приеме решението. При някои подобно травмиращо събитие може да отключи гняв, а при други – дълбока тъга.

Дали същите чувства терзаят обаче нарцисистите след раздяла? Те са значително по-фокусирани върху себе си и своите успехи и не е изключено да възприемат раздялата с партньора като чудесна възможност да се освободят от „излишния товар“, без това да ги разстройва особено.

От друга страна, изследвания сочат, че нарцисистите са много склонни да прехвърлят изцяло вината за раздялата на другия, както и да отговорят на отхвърлянето с бурен гняв и агресия. Хората с нарцистично разстройство се възприемат като по-висшестоящи, дори спрямо техните романтични партньори.

С други думи, напълно възможно е да не понесат толкова леко решението на половинката да се разделят. Прекъсването на отношенията между двама души се дължи на грешки, които и двамата са допускали и често е съпроводено с отхвърляне и негативно възприемане на другия.

В проучване, публикувано в списание „Personality and Individual Differences“, студентката Брук Шлот и Гуендолин Селдман разглеждат реакциите на нарцистиста при раздяла*.

Обожанието на нарцисиста към самия себе си и склонността му да унижава другите

Екипът базира своя анализ на теорията за нарцистичното обожание и склонността да унижава другите. Тя гласи, че нарцисистите прилагат две основни стратегии, за да съхранят усещането за собствената си грандиозност. Те избират или да възхвалят и изтъкват себе си, или да потискат и унижават околните.

Обожанието към собствената личност е склонност на нарцисиста да се самоизтъква. Той се хвали и се старае да очарова хората, за да спечели тяхното възхищение.

Унижението на нарцисиста е неговата склонност да потиска другите и да подценява постиженията им. За целта той се държи агресивно и враждебно, като постоянно търси начини да омаловажи постигнатото от тях.

Двете форми на поведение са взаимосвързани, но при всеки нарцисист се изразяват с различна сила. За да спечели обожанието на околните, той изгражда положителни връзки с тях, а когато избере да се държи с тях унизително, взаимодействията помежду им са непълноценни.

Важно уточнение, което трябва да се направи е, че в по-голямата си част изследването се фокусира върху нарцистичните черти на хората, а не върху вече диагностицираните с нарцистично личностно разстройство.

Проучване върху реакцията на нарцисистите при раздяла

В изследването са включени 246 възрастни между 18 и 30 години, които са преживели раздяла с партньор пред последните пет години, продължила минимум 3 месеца.

Те имат за задача не само да попълнят въпросник, който да помогне на учените да изчислят степента на нарцисизъм, но и да отговорят на няколко въпроса, свързани със самата раздяла: Как приключихте отношенията си?, Как се почувствахте?, Как гледате в момента на бившия си партньор?

Чия е вината за разрива в отношенията според нарцисиста?

Изненадващо нарцисистите не обвиняват своите бивши партньори за случилото се. Експертите си обясняват това откритие с факта, че въпросите, на които отговарят участниците, касаят най-вече по-общи проблеми. Не се засягат теми като изневярата например.

Нарцисистите с удоволствие биха отговорили на тях, тъй като те поставят бившия им партньор в неизгодна позиция. Ако обаче има въпроси, засягащи собствените им лоши умения за общуване и поддържане на пълноценни отношения, те биха отговорили уклончиво.

Резултатите разкриват, че доброволците с по-висока оценка по отношение на нарцистичното обожание към самите тях, тоест тези, които печелят възхищение с чара си, е по-вероятно да предприемат първата стъпка към раздяла. Обикновено те изтъкват като причина загубата на интерес към партньора.

Как се чувства нарцисистът след раздяла?

Както възхищението, така и стремежът да унижава другите, са свързани с по-силен гняв непосредствено сред раздялата.

Заключението потвърждава склонността на нарцисиста да проявява враждебност, след като е бил отхвърлен. Но дори и в случаите, когато не става въпрос за отхвърляне, а за конфликт с половинката, той най-често изпитва именно силен гняв, а не друга емоция.

Екипът открива разлики и по отношение на интернализираните (насочени към самия себе си) негативни емоции като тъга и тревожност.

Според психолозите най-често гневът се определя като екстернализирана (насочена към друг) негативна емоция.

За разлика от гнева, тъгата и тревожността се считат за интернализирани чувства, тъй като те са обърнати към личността на човека, който ги изпитва. Участниците, които са най-склонни да унижават и подценяват другите, страдат от висока степен на тревожност и дълбока тъга, за разлика от онези, които предпочитат да търсят възхищението на останалите. Последните по-рядко страдат от тревожност и тъгуват след раздяла.

Как нарцисистът възприема бившия си партньор?

По време на изследването доброволците трябва да отговорят и на въпроси, свързани с качествата на бившите им партньори като например интелигентност, привлекателност и сърдечност.

Нарцисистите, които търсят чуждото възхищение, дават много висока оценка на своите половинки. Според други изследвания те възприемат положително и настоящите си партньори, което означава, че мнението им за тях не се променя и след евентуално прекъсване на отношенията им.

Нарциститите, които са склонни да унижават останалите, имат много по-негативно отношение към бившите си партньори.

Заключения

Резултатите от проучването сочат, че хората, получили висока оценка за склонността си да търсят чуждото обожание, по-лесно преживяват разделите. Те изпитват по-ниска степен на тревожност и тъгуват по-малко, а накрая запазват положителното си мнение за вече бившите си половинки.

Характерно за този вид нарцисисти е също така, че в много от случаите те инициират прекъсването на отношенията, най-често в резултат на отслабен интерес.

Обратно, за хората, които предпочитат да унижават околните, раздялата с партньора е тежка. Те изпитват силни негативни емоции и го възприемат по негативен начин.

Затова при прекъсване на връзка с нарцисист, той може да реагира хладнокръвно и да приеме факта или наистина много да се разстрои.

Последвайте ЧЕТИЛИЩЕ в Телеграм:

редактор: Даниела Пройчева, източник: framar.bg

Вижте още: ЗАЩО НАРЦИСИСТИТЕ СА ЗЛОБНИ, КОНКУРЕНТНИ И РЕВНИВИ