.

ПОУЧЕНИЕ ЗА ВЕЛИКДЕН

Възлюбени братя и синове,

Послушайте да ви разкажа за славата и честта на тоя ден, в който Господ, нашият Бог, победи дявола и като разруши силата на смъртта, възкръсна от гроба като безсмъртен и заедно със Себе Си възкреси всички умрели праведници.

И сега Той ни призовава чрез пророка, който казва: „Дойдете да запеем на Господа и да възкликнем към Господа Бога, нашия Спасител; да застанем пред лицето Му със славословие, с песни да възкликнем към Него“; защото Той слезе от небето, за да потърси заблудилия се и да спаси погиналия човек.

Ние бяхме като овце, които нямат пастир; бяхме поробени – за разграбване от вълците, тоест бесовете.

Но, не можейки да търпи това, нашият Господ Иисус Христос, като наклони небесата, слезе при нас и се облече в наша плът, за да я изцери от тлението, в което изпадна нашият прародител Адам, престъпвайки Божията заповед в рая, прелъстен от змията.

Оттогава смъртта влезе в нас и ние станахме роби на греха.

Ето, заради това Господ дойде: при болните – лекар, при пленниците – освободител, при седящите в тъмнина – незалязваща светлина, при мъртвите – безсмъртен живот, та умрелите поради Адам да оживеят чрез Христа. Той е нашият мир; Той е, Който чрез въплъщението Си ни примири със Своя Отец и претърпя заради нас доброволни страдания.

Той пострада за нас с тяло, бидейки по божествената Си природа неподчинен на страданието.

Понеже не можеше без страдание да очисти тази плът, която се беше подчинила на страстите и на тлението, поради това Господ беше прикован на кръста и вкуси жлъчка и оцет, за да ни избави, от горчивото вкусване, което прародителят Адам извърши някога в рая.

Понеже поради онова вкусване от дървото ние отпаднахме от рая, затова безсмъртният Бог пожела да бъде разпънат на кръст, премахвайки чрез кръстното дърво древното проклятие върху нас. Безсмъртен по божествената Си природа, Той с тялото Си изпитва смърт заради нас, за да ни оживи и да ни освободи от веригите на смъртта.

Слънцето потъмня, като видя Господа разпъван, луната стана червена като кръв; земята се потресе,. скалите се разпукаха, гробовете се разтвориха и много тела на починали в Господа светии възкръснаха и се явиха на мнозина.

Господ пък, като слезе в ада, унищожи властта му, отне неговите пленници и възкреси заедно със Себе Си всички праведници още от първия Адам.

Затова, братя, благоприятно време е да приведем думите на пророка и да извикаме заедно с него: „Този ден Господ е сътворил: да се зарадваме и да се развеселим в него!“

Хубаво е да се радваме на Неговата предивна милост, която Той извърши днес за нас.

Днес Господ със смъртта Си унищожи врага и възкръсна като от сън. Той разля безсмъртие и живот за човешкия род.

Днес вратите на ада се сринаха и затворените в него, озарени от неизказана светлина, възкръснаха, и заедно с ангелите ликуват и пеят:

„Слава на Бога във висините, и на земята мир,
между човеците благоволение!“

Днес с радост ликува нашият прародител Адам, потъпква първото проклятие и простира ръце заедно с Ева, възкръсвайки в Господа.

Днес небето и земята се изпълниха с радост и като се oобединиха, събират, за радост безплътните сили и човешкия род.

Днес апостол Павел високо възвестява: „Христос, нашата Пасха, бе заклан за нас“.

Днес Църквата с възвишена проповед високо зове, казвайки: „Дойдете, чеда, послушайте ме: на страх от Господа ще ви науча!“

Къпалня е приготвена, обновяваща овехтялия поради греха си човешки род.

Божия трапеза е приготвена, предлагаща Божия Агнец, Който взема върху Себе Си греховете на целия свят – Христос, нашия Бог, заклан заради нас и раздаван на всички вярващи за опрощение на греховете и за вечен живот.

И тъй, братя, нека не се лишаваме поради кратковременната похот и поради злоба от това велико и неизказано таинство, установено за наше спасение.

Но с чиста душа и тяло, с благоговение и мир да пристъпим, и така да се насладим духовно от пресветото Тяло и Кръв Христови. Като приемем пък (светото Причастие), нека оставаме чисти, очиствайки се от всеки грях, а не да се връщаме към предишните обичаи, „както псето се връща на своята бълвотина, или както изкъпаната свиня пак се окалва, валяйки се в калта“.

Не, братя! Да не бъдем такива!

Нека останем така, както Христос ни изкупи със Своята кръв – чисти, непорочни, съвършени в Божията любов, като прославяме заедно Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и вовеки.

Из: Св. Климент Охридски. Слова и поучения. Превел от старобългарски език архим. д-р Атанасий Бончев