Любовта е единственият начин да достигнеш до най-вътрешната част от личността на друго човешко същество, до нейната сърцевина.

Никой не може напълно да осъзнае дълбоката същност на друго човешко същество, ако не го обича.

Чрез своята любов той е в състояние да види същностните черти и особености на обикнатия човек и дори нещо повече – да съзре онова, което е заложено в него, което още не е осъществено, но би трябвало да бъде.

При това чрез своята любов обичащият позволява на обикнатия да реализира своите заложби.

Карайки го да осъзнае какъв може да бъде и какъв би трябвало да стане, той го тласка към осъществяване на тези заложби.

Сексът е оправдан, дори свещен, но само дотолкова, доколкото е изразно средство на любовта.