.

Да кажеш „да“ на живота, да оцелееш въпреки страданието, страха и болката, означава да си открил смисъл в страданието.

Онзи, който има защо да живее, може да понесе почти всяко как.

Вътрешната сила на човека може да го издигне над външната му участ. Дори да не сме в състояние да променим обстоятелствата, винаги имаме свободата да изберем своето отношение към тях.

Виктор Франкъл проучва как смисълът е възможен и пред лицето на най-тежките удари на съдбата и какво помага на хората да се запазят духовно здрави във времена на криза.

Смисълът на живота и жизнеустойчивостта са в центъра на създадената от Франкъл логотерапия, на анализа му на оцелелите от Холокоста и критичното му отношение към вътрешната празнота на модерното потребителско общество.

Любовта е единственият начин да достигнеш до най-вътрешната част от личността на друго човешко същество, до нейната сърцевина.

Никой не може напълно да осъзнае дълбоката същност на друго човешко същество, ако не го обича.

Чрез своята любов той е в състояние да види същностните черти и особености на обикнатия човек и дори нещо повече – да съзре онова, което е заложено в него, което още не е осъществено, но би трябвало да бъде.

При това чрез своята любов обичащият позволява на обикнатия да реализира своите заложби.

Карайки го да осъзнае какъв може да бъде и какъв би трябвало да стане, той го тласка към осъществяване на тези заложби.

Сексът е оправдан, дори свещен, но само дотолкова, доколкото е изразно средство на любовта.

Последвайте ЧЕТИЛИЩЕ в Телеграм: