.

Доброто винаги ще компенсира липсата на красота у някого. Но красотата не може да компенсира липсата на доброта.

Мълчанието понякога е по-многозначително и възвишено, дори и от най-благородното и най-изразително красноречие, и в много случаи засвидетелства за висок интелект.

По гробовете, надгробните плочи и епитафиите може да се съди една нация, за нейното невежество или благородство.

Нищо не приемат хората с такова отвращение, както съветите.

Биха изчезнали половината страдания на човечеството, ако хората започнат да се ръководят в своя живот от взаимното състрадание, благожелателност и любов.

За щастие трябва да направите нещо, да обичате нещо и да вярвате в нещо.

Милосърдие – това е добродетел на сърцето. Милостинята и подаянието – само проявление, а не същността на тези добродетели.

Най-важното и най-трудното за мощния дух – да умее да се контролира: езерото спокойно стои в долината, но за да да се задържи му е нужна гора.

Нескромният човек често пъти е по-опасен, от злия, защото последния напада само враговете си, докато първия причинява вреди на и своите врагове, и на своите приятели.

Гордостта произхожда от недостатъчните размишления и непознаване на самия себе си.

Човек се отличава от всички други създания със способността си да се смее.

Смисълът на истинската дружба е в това, че радостта се удвоява, а страданието се дели на половина.

Без постоянство не може да има нито любов, нито дружба, нито добродетел.

Мъжете, които се отнасят към жените с най-голямо уважение, рядко се радват на голям успех с тях.

Най-необузданите страсти за всички живи същества – похотта и глада, първата, причинена от постоянното желание да се възпроизвежда собствените си вид, а втората – за самосъхранение.

Колкото е по-добър човек, толкова по-мек и снизходителен е към недостатъците на другите.

С помощта на физически упражнения и въздържаност голяма част от хората могат да минат без медицина.

Джоузеф Адисън е английски писател и политик. Името му обикновено се свързва с това на неговия дългогодишен приятел Ричард Стийл, заедно с когото основават влиятелния вестник „Спектейтър“ („The Spectator“).